ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre, organizasyonların enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performanslarını yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını sağlayan yönetim sistemi Standardına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı denir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı şartlarını sağlayan firmalara uluslararası Belgelendirme kurumları tarafından denetlenip  verilen belgeye sertifikaya ISO 50001 Belgesi veya ISO 50001 Sertifikası denir. 

Diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi ISO 50001 içinde 7 temel prensip bulunmaktadır. Bu prensipler etkin bir enerji yönetimi için çerçeve oluşturmaktadırlar.

Acil Durum ve Sürdürülebilirlik için Hazırlık:
Olası acil durum senaryoları yazılı hale getirilerek  uygun güvenlik seviyelerinin korunması/sürdürülmesi sağlanmalıdır.

Doküman Yönetimi:
ENYS’nin kontrol altında ve sürekli iyileşerek işletilmesi için temel dokümanların tanımlanması, hazırlanması, sürdürülmesi ve gereğinde güncelleşmesinin sağlanmalıdır. Bürokrasiden kaçınılmalıdır.

Hedefler ve Değerlendirme Kriterleri:
Üst yönetim tarafından hedeflere erişimin değerlendirilmesi için şeffaf ve tarafsız değerlendirme kriterleri belirlenmelidir. Bu, ilerlemenin veya sonuçların başarılı bir şekilde değerlendirilmesinde hayati öneme sahiptir.

İlerleme Yönetimi:
Enerji Yönetim Sistemi daha önce tasarlanan ve kararlaştırılan planlara göre iyileşerek/gelişerek  işleyecek  biçimde yönetilmelidir.

Değişiklik Yönetimi:
ENYS’nin iç ve dış kaynaklı değişikliklere (tehditlere uygun biçimde karşılık vererek) uygun karşılık vererek işleyişi sağlanmalıdır.

Operasyonel Sorunların Çözümü:
Operasyonel sorunların, iyileşme fırsatı olarak görülmesi ve  hızla çözümlenmesinin sağlanması kritiktir.

Risk Yönetimi:
Risk faktörlerinin sürekli iyileşmeyi garanti altına alacak şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.