ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standart Kapsamı Neleri İçerir


Yükselen enerji fiyatları dünyanın her yerindeki işletmeleri etkilemektedir. Bu durum, şirketleri toplam sabit maliyetlerini düşürmek için yeni yollar aramaya zorlayan rekabet baskısının artışını da beraberinde getirir. Bu gelişmeler ışığında organizasyonların enerji tüketimini yönetmeleri ve aynı zamanda enerji yönetim uygulamalarını çevre konusunda daha da bilinçlenen kamuya bildirmeleri gerekmektedir.

Dünyadaki doğal kaynaklar gittikçe tükeniyor. Buna bağlı olarak enerji kaynakları da tükenme noktasında. Yeni enerji kaynaklarının bulunması, geliştirilmesi, yeni enerji dağıtım teknolojilerinin kurulması ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması zaman alacak çalışmalar. Bu yüzden de özellikle enerji kullanan kuruluşların enerji kullanımını yönetmek konusunda daha fazla şeyler yapmaları gerekiyor. Kuruluşların bu yöndeki çabaları kendilerine elbette kazanç olarak dönecektir ama asıl kazanan çevre ve doğa olacaktır. Küresel ısınma çok ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standart kapsamı yedi temel maddeden oluşmaktadır:

Genel koşullar
Yönetimin sorumluluğu
Enerji politikası
Enerji eylem planı
Uygulama ve operasyon
Performans denetimleri
Yönetimin gözden geçirmesi

Ayrıca daha detaylı kapsam listesi aşağıdaki gibidir:

1. Anlayış
2. Referanslar
3. Terimler ve Tarifler
4. Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri
4.1 Genel Gereklilikler
4.2 Yönetimin Sorumluluğu
4.2.1 Genel
4.2.2 Deniz & seyir güvenliği, Sorumluluk ve almaya,
4.3 Enerji Politikası
4.4 PLANLAMA
4.4.1 Genel
4.4.2 Enerji Profili
4.4.3 Enerji Temel Değerleri
4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
4.4.5 Yasal ve Diger Gereklilikler
4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
4.5 Uygulama ve Operasyon
4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
4.5.2 Dokümantasyon
4.5.3 Operasyonel Kontrol
4.5.4 İletişim
4.5.5 Dizayn
4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma
4.6 Performans Kontrolü
4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler
4.6.2 Yasal / Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi
4.6.3 İç Tetkik
4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları
4.6.5 Kayıtların Kontrolü
4.7 Üst Yönetim tarafmdan Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları
EK A (Bilgilendirme) – Bu Uluslararası Standardın Kullanımına İlişkin Kilavuz Bilgiler
A.1 Genel Gereklilikler
A.2 Yönetimin Sorumluluğu
A.2.1 Genel
A.2.2 Deniz & seyir güvenliği, Sorumluluk ve almaya,
A.3 Enerji Politikası
A.4 PLANLAMA
A.4.1 Genel
A.4.2 Enerji Profili
A.4.3 Enerji Temel Değerleri
A.4.4 Enerji Performans Göstergeleri
A.4.5 Yasal ve Diger Gereklilikler
A.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları
A.5 Uygulama ve Operasyon
A.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
A.5.2 Dokümantasyon
A.5.3 Operasyonel Kontrol
A.5.4 İletişim
A.5.5 Dizayn
A.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma
A.6 Performans Kontrolü
A.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler
A.6.2 Yasal / Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi
A.6.3 İç Tetkik
A.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları
A.6.5 Kayıtların Kontrolü
A.7 Üst Yönetim tarafmdan Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
A.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
A.7.2 Yönetim Gözden Geçirme ÇıktılarıRandevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.