ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir


Türkiye bugüne kadar enerji ihtiyacını esas olarak yeni enerji arzı ile karşılamaya çalışan bir politika izlemiştir. Dağıtımda, kaçaklarla birlikte % 18’e ulaşmış kayıplar ve nihai sektörlerde yer yer % 50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkanları göz ardı edilmiştir. Enerji ihtiyacını karşılamak üzere çok pahalı bazı yatırımlar yapılmış ve diğer yandan bu kayıplar devam ederken, enerjideki dışa bağımlılık Türkiye için ciddi boyutlara ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda yaşanması beklenen enerji sıkıntısının aşılması için yapılması gereken en önemli uygulama tasarrufa yatırımdır.

ISO 50001 standardı her ölçekteki organizasyonun süreçlerindeki enerji uygulamalarını sistematik olarak optimize etmelerini sağlayan ve daha etkin enerji yönetimini teşvik eden uluslararası bir standarttır. Yapısı itibariyle ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemine benzer olması sebebiyle ISO 14001 belgesine sahip kurumlar, ISO 50001 standardı koşullarına kolayca uygunluk sağlayabilir.

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001 Haziran 2011 yılında Iso kurumu tarafından yayınlanmıştır. Konumu ve büyüklüğü ne olursa olsun tüm kurumlara uygulanabilir bir standarttır. ISO 50001 belirgin hedefi Enerji Performansı Yönetimidir.Kurum sayısal hedefler koyar ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birtakım faaliyetler planlar.

ISO 50001 standartları, bir kuruluşta yapılabilecek enerji tüketiminin düşürülmesi veya elektrik tüketiminin düşürülmesi gibi ölçülebilir enerji hedefleri konmasını beklemektedir. Bir kuruluş, ne tür enerji kaynağı kullanılıyor olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi gibi sürekli iyileştirme gerektiren hedefler koymalıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran bir işletme, işe enerji analizi ile başlamış, enerji ile bağlantılı tüketim noktalarını doğru tespit etmiş, bu noktalarda gerekli iyileştirme çalışmalarını yaparak enerji tasarrufu sağlamış ve bundan sonrasında da iyileştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamış bir kuruluştur. Yani sistem, burada da Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem al döngüsünün çalışmasını istiyor.

ISO 50001 standartları, temelde yükselen enerji maliyetleri ve değişen iklim koşullarına dikkat çekerek, enerji verimliliğinin önemini ortaya koymaktadır. Karmaşık bir sistem kurmuş olan bazı kuruluşlar bu yüzden büyük maliyet yükü altındadır. Aynı zamanda yüksek karbon emisyonu ile çevre kirliliğine neden olmaktadırlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, bu kuruluşların sürekli olarak enerji verimliliğini geliştirmesini sağlamakta ve enerji güvenliği ve küresel ısınma gibi bugünün sorunlarına çözüm getirmeye çalışmaktadır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.