ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


Hangi sektörde olursa olsun yada hangi alanda faaliyeti sürdürüyor olursa olsun, her firma için enerji maliyeti en önemli giderlerin başında gelmektedir. Hem bu açıdan hem de enerji kaynaklarının hızlı tükenmesi ve küresel ısınma gibi sorunlarda kuruluşlara ek maliyet olarak dönmektedir. yeni kaynaklar yaratmak yada yeni kaynaklar bulmak veya geliştirmek oldukça zor bir olduğundan, enerji ihtiyaçları minimum seviyeye çekmek ve kaynakları optimize etmek maliyetleride ciddi mnasa düşürecektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, dünyamızın geleceği açısından yarar sağlayan bir sistem olmasının yanı sıra, hangi sektörden olduğu fark etmeksizin her türlü firma için çok faydalıdır.

Firma daha önce ISO 9001 yada ISO 14001 gibi bir sistemin kurulumunu yapmış ve aktif olarak kullanıyor ise kısa zamanda ISO 50001 kurulabilir ancak yine de sistemin kurulması ve aktif hale getirilmesi için genel olarak 6 aylık süre yeterlidir.

Çalışmalara başlandığında önce bir enerji yönetimi ekibi kurmak gerekir. Arkasından üst yönetim ile görüşülerek bir enerji politikasının tespit edilmesi sağlanır. Her kalite çalışmasına olduğu gibi burada da üst yönetim desteği olmadan sistem kurmak mümkün değildir.
Hazırlanacak enerji politikası, en azından enerji performansının sürekli iyileştirilmesi, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanması ve yasal düzenlemelere uymayı taahhüt etmelidir.
Sonrasında proje ekibi, kuruluşun tespit ettiği stratejiler ve uygulamayı planladığı projelere bağlı olarak, süreç belirleme ve uygulama talimatları gibi dokümantasyon çalışmalarına başlayacaktır. Genel olarak Enerji Yönetim Sistemi standartlarının yapısı Çevre Yönetim Sistemi standartları ile paraleldir.
Sistem kurulduktan sonra kuruluşun enerji performansı izlenebilir olmalıdır. Kuruluştaki enerji tüketimi, enerji kullanımı, enerji yoğunluğu, enerji verimliliği ve benzeri birçok ölçülebilir değer denetlenebilir ve kontrol altında tutulabilir olduğu ölçüde kuruluş enerji hedeflerine ulaşacaktır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.