ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir


Dünyanın enerji tüketimi ve ihtiyacı günden güne artıyor. Son 40 yılda iki kattan fazla artmış ve 2030 yılına kadar %30’a varan oranlarda artış öngörülüyor. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte ikisine tekabül eden olan enerji üretimi ve kullanımı iklim değişikliğinin başlıca nedeni. Bugün dünya enerji kaynaklarının azalması ve küresel ısınmanın getirdiği olumsuz sonuçlar yüzünden enerji yönetimi son derece önemli bir konu halini almıştır. Çok sayıda kuruluş artık faaliyet gösterdikleri alanlar itibariyle çevreye karşı olan sorumluluklarını sorgulamakta ve enerji verimliliklerini nasıl yükseltecekleri konusunda kafa yormaktadır. Bunun yanında resmi otoriteler de enerji tüketimini düşürmek ve enerji kaynaklarının sürekliliğini sağlamak için kuruluşlara bazı zorunlu uygulamalar getirmektedir.

Endüstriyel proseslerde enerjinin verimli kullanımı sadece düşük enerji maliyeti anlamına gelmemektedir. Enerji kaynaklarının dikkatli ve verimli kullanımı, işletmeler için rekabetçi avantaj sağlamakta ve uzun vadede başarı sağlamaktadır.

ISO 50001, Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine dayanarak, tüm enerji ile ilgili hususların tanımlanması ve analizi, enerjinin akışını şeffaf hale getirir, maliyetleri düşürür ve sera gazı emisyonlarını azaltır. ISO 50001, organizasyonlara enerji ile ilgili hedeflerini takip etmelerinde sistematik, kapsamlı, hedefe yönelik ve sürdürülebilir bir şekilde yardımcı olur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmak bir kuruluşa nasıl fayda sağlar?
-Şeffaf enerji akışının sağlanması
-Enerji akışının sürekli izlenmesi ile; enerji verimliliğinin sürekli kılınması
-Tasarım ve satın alma uygulamalarının enerji performansıyla ilgili olarak
 değerlendirilmesi
-Veri analizi vasıtasıyla enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi
-Enerji maliyetleri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması
-Çalışanların farkındalığının artırılması
-Yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması
-Kuruluş imajına ve rekabetçi yapısına katkı sağlaması
-Vergi avantajları sağlaması
-Kuruluş modernizasyonu için itici güç oluşturması
-Her şeyden önce kuruluşun enerji giderleri düşer. Enerji tüketimini ölçmek ve yönetmek için kurulan bir yapı maliyetleri düşürecektir.
-Sera gazı emisyonları düşer. Bu aynı zamanda yasal bir yükümlülüktür.
-Enerji kaynakları konusunda kuruluş riskleri ortaya çıkar, zayıf noktalar tespit edilir. Bu durum enerji temininde güven yaratacaktır.
-Kurum içinde enerji yönetimi konusunda farkındalık yaratılmış olması, davranışsal değişiklikler yaratır. Bu da enerji tüketiminin düşmesine ve üretkenliğin artmasına yardımcı olur.
-Kuruluşun enerji politikaları ve hedefleri resmileşmiş olur. Neticede kuruluşun bir Enerji Yönetimi Politikası olacaktır.
-Kuruluşun sahip olduğu Kalite Yönetimi veya Çevre Yönetimi gibi diğer sistemlerle entegrasyon çok daha kolay yapılır. Bu da sistemden sağlanacak maksimum faydayı arttırır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.