ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni Kimler Alabilir


Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Sektörü farketmeksizin, hacmi ne olursa olsun, her türlü firma ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni bünyesinde uygulayabilir ve talep etmesi durumunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesinide alabilir.

Eğer firma direkt olarak enerji ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteriyor yada yoğun bir şekilde enerji bağlıntılı faaliyetler içerisinde  ve sera gazı salınımı açısından yasal olarak sorumluluk taşıyan bir firma ise, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi bu ve bunun gibi fliyet gösteren firmaları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu tarz firmaların bu sistemi kurup aktif olarak kullanması hem firmanın maaliyet ve verimlilikleri açısından önemli, hem de çevre ve sürdürülebilir enerji açısından oldukça önemlidir. Bugün özellikle sanayi kuruluşları açısından, gittikçe daha önemli bir gider kalemi haline gelen enerji maliyetleri, disiplin altına alınmak ve enerji yönetim çalışmaları yapmak suretiyle düşürülebilir.

ISO 50001 standardı, işletmelerin enerji yönetim sistemi için güçlü bir temel teşkil eder. ISO 50001 standardı, enerji tüketiminin önemli unsurlarının belirlenmesi ve enerji tüketiminin azaltılması için gerekli politikaların, hedeflerin ve programların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar.

Bu standartların uygulanması her şeyden önce kuruluşun daha yaşanabilir bir dünya düşüncesine ne kadar bağlı olduğu ve çevre koşullarına ne kadar duyarlı olduğunu da göstermesi açısından önemlidir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.