ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Nedir


ISO 50001 enerji yönetim sistemi, kuruluşların enerji kullanımını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. ISO 50001 enerji politikasının geliştirilmesi ve uygulanması, enerji kullanımı
için hedefler belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için eylem planları oluşturulmasını içerir. Enerji tüketimini düşürmek, enerjiden kaynaklanan giderleri kontrol altına almak, kullanılan alet ve makinelerin kullanımını denetlemek, enerji tüketimini izleyerek performansı takip etmek, verimliliği arttırmak ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak isteyen kuruluşlar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak isterler. 

ISO 50001 yönetim sisteminin amacı, kuruluşların kapsamlı bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına yönelik çabalarını desteklemek ve aynı zamanda enerji performanslarını sürekli iyileştirmektir. ISO 50001, Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine dayanarak, tüm enerji ile ilgili hususların tanımlanması ve analizi, enerjinin akışını şeffaf hale getirir, maliyetleri düşürür ve sera gazı emisyonlarını azaltır. Bu kuruluşlar bu sistemi kurmakla, sera gazı emisyonlarının düşürülmesine de katkı sağlamış olurlar. Bu şekilde gereksiz enerji kullanımından kaynaklanan olumsuz çevre etkisini düşürmüş olurlar.

Sistemi kuran ve standartlara uygun faaliyet gösteren küçük yada büyük işletmeler, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi de almak isteyeceklerdir. Bu sistem, enerji ile bağlantısı olan kuruluşları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu yüzden bu kuruluşlar aynı zamanda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi de alabilirler. Bunun yanında bu sistemin standartları, her boyutta ve her sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar için, kamu olsun özel sektör olsun, hizmet sektörü olsun mal üreten bir sektör olsun, uygulanmaya çok müsaittir.

ISO 50001, bir enerji planlama sürecinin uygulanması, enerji hedefleri ve aksiyon planlarının tanımlanması, kuruluş içindeki enerji akışının ayrıntılı kayıtlarının tutulması ve uygun izleme mekanizmalarının hayata geçirilmesine imkân tanır. Bir organizasyon içinde enerji akışı ve izleme için uygun mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlar, enerji ile ilgili performansın sürekli iyileştirilmesi için temel oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ISO 50001 enerji yönetim sistemi sayesinde; kuruluşlar bu alandaki yasal gereklilikleri kesin bir şekilde uygulanma imkanı bulurlar.

Bu bağlamda, ISO 50001, organizasyonlara bir enerji yönetim sistemi yerleştirmesine ve enerjilerini daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan stratejik bir araçtır.

ISO 50001’in temel yapısı, diğer yönetim sistemi standartlarına benzer ve bu nedenle, ISO 9001 veya ISO 14001’e göre mevcut yönetim sistemlerine entegre edilmesi kolaydır. Bu, kuruluşların sinerjiden yararlanmasını ve genel gereksinimleri ortak bir şekilde uygulamasına olanak tanır.

 Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.