ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almak isteyen firmalar, öncelikler ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve aktif olarak uygulamakta olmalıdırlar. Bu durumda ilgili denetim çalışmaları yapılır ve firma bağımsız ve tarafsız olarak yapılan gözetim ve denetimlerden başarıyla geçebilirse, belgelendirmesi yapılır. Ancak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
sadece belge almak için kurulup uygulanmamalıdır. Günümüz dünyasında tükenen kaynaklar karşısında firma bunu bir sorumluluk olarak görerek kendine görev edinmelidir.

Diğer taraftan sistemi kurup da hem firma karlılığını artıran hem de küresel kirlenmenin önlenmesine katkı sağlayan firmalar bir de belgeleri olsun isteyebilirler. Bu durumda belgelendirme kuruluşuna bir takım belgeler vermeleri gerekmektedir. Bu belgelerin ilki bir Belgelendirme Müracaat Formu’dur. Bu form doldurulduktan sonra da firmanın, sistem kuruluşu sırasında yaptığı dokümantasyon çalışması sırasında hazırlanan bir takım dokümanların belgelendirme kuruluşuna açılması gerekmektedir.

Bu süreçte belgelendirme yapacak kuruluşun bazı dökümanları incelemesi gerekmektedir. Bu belgelerin başında firmanın hazırladığı enerji politikası geliyor. Üst yönetimin hazırladığı ve bütün çalışmanın esasını oluşturan enerji politikası, firmanın bu sistemi neden kurduğunu ve hedeflerini açıklayan bir dokümandır. Belgelendirme kuruluşuna açılacak diğer dokümanlar ise iş süreçleri ve uygulama talimatlarıdır. Bu dokümanlar, enerji yönetimi adına gösterilecek faaliyetlerin iş adımlarını ve yapılış şekillerini açıklayan dokümanlardır. Bunun yanında firmada her seviyedeki çalışanın, bu süreçler ve uygulama talimatları paralelinde görev tanımlarına giren sorumluluklarını yansıtan güncellenmiş görev tanımları da belgelendirme kuruluşuna açılacaktır.
Bu dokümantasyon ile birlikte firmanın Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Belgesi fotokopisi ve imza sirküleri de başvuru sırasında verilecek evrak arasındadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.