ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır


ISO 50001 standardı, işletmelerin enerji yönetim sistemi için güçlü bir temel teşkil eder. ISO 50001 standardı, enerji tüketiminin önemli unsurlarının belirlenmesi ve enerji tüketiminin azaltılması için gerekli politikaların, hedeflerin ve programların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar ve bir kuruluşun ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alması, o kuruluşun hem enerji yönetimi konusundaki başarısını hem de gelecekte daha güzel bir dünya için çabasını ortaya koymaktadır.

ISO 50001 belgesi alabilmek için öncelikle firmanın daha önce sistemi kurup aktif bir şekilde kullanıyor olması gerekmektedir. Daha sonra belgelendirme kuruluşu, ilgili firmanın belgelendirilmesi için iki aşamalı bir çalışma gerçekleştirir. İlk aşama esasında bir ön tetkik çalışmasıdır.

Belgelendirme kuruluşu firmanın bu yöndeki talebini aldığı zaman iki aşamalı bir çalışma gerçekleştirir. Enerji politikası, iş süreçleri, uygulama talimatları ve diğer konular incelenir. Hta veya eksik varsa düzeltilmesi talep edilir. İkinci aşamada ise yerinde denetim uygulanır. Firmanın sisteme ne kadar sadık bir şekilde çalıştığı ve standartları doğru uygulayıp uygulamadığı gibi denetimler, işletmenin her seviyesinde denetlenir.

Eğer bu aşamaları firma başarı ile tamamlayabilirse ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenerek firmaya teslim edilir. Belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır ancak her yıl gözetim tetkikleri yapılmaktadır. Firmada daha önceden Kalite Yönetim Sistemi ya da Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve uygulanıyorsa, belgelendirme süreci daha hızlı ve kolay olacaktır.




Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.