ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 Temel Prensipleri Nedir


OHSAS 18001 sisteminin, ISO tarafından güncellenip revize edilmiş bir versiyonu olan ISO 45001’in amacındaki en önemli farklılık, İSG performansının önceden önlemler alarak geliştirilmesi vurgusudur.İş sağlığı ve güvenliği konusu işletmelerin karlılık ve verimliliklerini artıran en önemli faktörlerin başında gelmektedir. İşletmelerin belli standartlar çerçevesinde faaliyet gösteriyor olması, önemli risklerin önceden tespit edilmesi, ortadan kaldırılması ya da en azından vereceği zararların en düşük seviyede olması için büyük önem taşımaktadır. İşletme yönetiminin ve bütün çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli olması, sistemden beklenen faydanın elde edilmesi için birinci koşuldur.

Bu nedenle ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel prensibi, yönetici ve çalışanların topluca iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli olmaları gerektiğidir. Ancak bu durumda işletmenin verimliliği artar, rekabet gücü yükselir ve piyasada saygınlığı artar.

OHSAS 18001 sisteminin diğer önemli prensipleri şu şekilde sıralanabilir;

- ISO 45001 ile, organizasyonda bulunan alt işverenler ve organizasyonun çalıştığı tedarikçiler de yönetim sistemi kapsamındadır.
- ISO 45001, risk yönetimi ve sürekli gelişim konularına daha çok odaklanmıştır.
- ISO 45001 alt işverenler, tedarikçiler ve yükleniciler ile ilgili maddeler içermektedir.
- Performans değerlendirmeleri ISO 45001’de daha sık yer bulmuştur.
- ISO 45001’de; Organizasyon Bağlamı, Liderlik ve Belgelendirilmiş Bilgi gibi yeni kavramlar yer almaktadır.

 Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.