ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 Nedir


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, işletmeler üzerinde büyük yük olan iş kazalarını önleme ve meslek hastalıklarının önüne geçme konusunda ciddi bir kazanç sağlayacaktır. ISO 45001 standardı, bütün dünyada işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerlerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir.

İş kazaları yüzünden her gün onlarca çalışan yaşamlarını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Bu konuda arka arkaya yasal düzenlemeler çıkarılmakta, resmi denetimler arttırılmakta ve işletmelerin gerekli önlemleri almaları konusunda yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak her ne kadar iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oranında düşme görülse de hala tamemen önüne geçilebilmiş değildir.

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir ve bugün işletmeler bir yandan yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyet gösterirken bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları göz önüne almaktadır. İşletmeler iş sağlığı ve güvenliği konusunda ortaya çıkacak tehlikeleri ve riskleri tanımlamak ve bunları yönetmek amacı ile OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygulamaktadır.

Tüm bu kazalar ve hastalıkların gerek ülke gerekse işverenlerin ekonomisine olumsuz etkileri görünen ve görünmeyen maliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. Görünen maliyetler arasında hastane masrafları, tazminatlar, hukuki işlemler gibi maliyetler yer alırken, görünmeyen maliyetlerin miktar olarak daha fazla olduğu görülmektedir. İş gücü kayıpları, makine duruşları, üretimin zararı, çalışanların moral-motivasyon bozuklukları ve firmanın imaj kaybı görünmeyen ve uzun vadede daha maliyetli giderler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında ISO, bu konuları kapsayan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardını revize ederek ISO 45001 standartını hazırlamıştır.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.