ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 Belgesinin Faydaları Nelerdir


ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır. Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir.

ISO 45001, diğer tüm ISO standartları gibi, ISO Annex SL şablonuna dayanılarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda ISO 45001, diğer tüm ISO standartları ile aynı yapıda olacaktır. ISO standartlarından herhangi birini bünyesine entegre etmiş bir organizasyon, ISO 45001’e çok daha kolay bir biçimde adaptasyon sağlayabilecektir..

Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, en değerli varlığınız olan çalışanlarınızı korumanız konusunda size yardım edecek ve iş mükemmelliğine ulaşmanızı sağlayacaktır.

ISO 45001 size şu faydaları sağlayacaktır;

- Proaktif risk önleme ve İS&G performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması
- Yasal ve düzenleyici uygunluğun güçlendirilmesi
- Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılığınızı göstererek sosyal sorumluluk bilincinizi kanıtlama
- Çalışanlarınız için daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve iş kazalarını en aza indirmek
- Marka ve kurumsal itibarınızı korumak
-İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek
-Bu konu sadece ülkemizde değil bütün yabancı ülkelerde ortak bir problemdir. Her yıl sayısız insan bu yüzden canından olmakta, yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. İşletmelerin maddi kayıpları çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Ancak alınacak sistematik önlemler ile bu tehlikelerin önüne geçmek veya en azından sonuçlarını hafifletmek mümkündür.
-İşletmede iş sağlığı ve güvenliği konusuna verilen önemi kanıtlamak
-Elbette birinci hedef çalışanların sağlıklarını korumak ve onların ölmelerine, yaralanmalarına veya sakat kalmalarına engel olmaktır. Ancak işletmeler bu konudaki hassasiyetlerini ISO 45001 belgesi alarak üçüncü kişilere kanıtlamış olmaktadır. Bu belgenin geçerli olması, her yıl yapılacak ara denetimlere bağlı olduğu için aslında bu belgeye sahip işletmeler sistemin sürdürülmekte olduğunu da üçüncü kişilere kanıtlamış olmaktadır.
-İşletmenin verimliliğini, piyasa gücünü ve rekabet koşullarını arttırmak
-İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmekle bir yandan da işletmenin bu riskler nedeni ile uğrayacağı kayıplar önlenmiş olmaktadır. Bu durum bir yandan iş gücü, zaman ve malzeme kayıplarının önüne geçilmesi bir yandan da çalışanların motivasyonun artması bakımından çok önemlidir. İşletmenin standart gerekliliklerine uygun faaliyet göstermesi işletmenin saygınlığı arttıracak ve rakipleri ile mücadelerinde önde olmasını sağlayacaktır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.