ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 Belgesi Nedir


Dünya üzerinde her gün iş ile ilgili hastalıklar veya kazalar nedeniyle 6.300 çalışan hayatını kaybetmekte bu rakamda yılda 2.5 milyondan fazla can kaybına eşit gelmektedir. Tüm bu kazalar ve hastalıkların gerek ülke gerekse işverenlerin ekonomisine olumsuz etkileri görünen ve görünmeyen maliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. OHSAS 18001 standardının yerini alacak olan ISO 45001 standardı, genel yapısı itibariyle, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini artırmaya ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını düşürmeye yönelik işletmelere bütünsel bir bakış açısı kazandıran yeni bir standarttır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardını revize ederek ISO 45001:2016 olarak yayınlamaya hazırlanmaktadır. Yayınlanacak olan standart ülkemizde özellikle 6331 sayılı yasa gereği tüm işletmelerde zorunlu hale gelen İSG çalışmalarını destekleyecek nitelikte olup her sektör için kullanılabilir olacaktır.

Global anlamda bir sorun olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları, işletmeler arasında, hatta bir işletme içinde farklı lokasyonlar arasında bile farklılık göstermektedir. ISO 45001 standardı, küçük yda büyük her sektörden firmaların uygulaması gereken başlıca sistemlerden birisidir.

ISO 45001 standardının asıl amacı, iş yerindeki güvenlik problemlerini minimum seviyeye indirmek, hatta bu riskleri ortadan kaldırmak, işletmenin saygnlığını güvence altına almak, kurumsal sorumluluğunu göstermek ve işletme için en değerli varlık olan çalışanların motivasyonunu yüksek tutmaktır.

İş güvenliği konusunda getirilen yasal düzenlemelerde, firmaların karşı karşıya oldukları riskleri yönetmeleri için bir takım yasal sorumluluklar oluşturmaktadır. Ancak bu yasal düzenlemelere uymak ve yükümlülükleri yerine getirilebilmek için işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturmaları gerekmektedir. ISO 45001 standardı bu noktada önemli olmaktadır. Bünyelerinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan işletmeler, bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek kendilerine ISO 45001 belgesi verilmesini talep edeceklerdir. Bu belge işletmenin ilgili yasal yükümlülüklere uyduğunun ve ilgili standart esasları çerçevesinde faaliyet gösterdiklerinin bir kanıtıdır.
Günümüzde işletmeler hala OHSAS 18001 belgesi talep etmekte ve bu belgeyi kullanmaktadır, ancak ISO 45001 standardı yayınlandığı zaman OHSAS 18001 standardı ortadan kalkacak ve OHSAS 18001 belgesi bir süre sonra geçersiz olacaktır. ISO 45001 standardı yayınlandığı zaman geçiş dönemine ait uygulamalar da netlik kazanacaktır.

Tam anlamıyla sistemin kusursuz yönetilmesi için firmaların, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin yanı sıra, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO  14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi diğer sistemleride aktif bir şekilde kullanmaları çok önemlidir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.