ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 Belgelendirmesi Nasıl Yapılır


Tüm dünyada, resmi olmayan ancak her sektörde kabul görmüş, tamamen bağımsız ve dünyanın en geniş uluslararası standartlar kuruluşu olan ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) standartları, özellikle üretim yapan büyük küçük tüm şirketler için oldukça önemlidir. Kaliteye ve güvenen öenm veren hemen hemen tüm şirketler ISO tarafından tasarlanan ve yayınlanan çeşitli yönetim sistemlerini kurmakta ve yönetmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 'nun uygulamaya aldığı pek çok sistem içerisinde en önemli ve olmazsa olmaz sistemlerdir.

Yakında zamanda ISO 45001 standartı, aktif olarak kullanılmakta olan OHSAS 18001 standartının yerini alacaktır. Bu standar iş sğlığı ve güvenliği konusundaa yayınlanmış bir stndarttır. Esas olarak bu standartın amacı işletmelerde karşılaşılan tehlike ve riskleri belirlemeye ve olası riskleri düşürmeye yönelik bir standarttır. OHSAS 18001 standartı ISO tarafından uygulanan bir standart değildir. Anxak yakın zamanda bu standartın yerini alacak olan ISO 45001, daha gelişmiş ve tamamen aynı hedeflere odaklanan bir standarttır.
Bu hedeflerden en önemlileri,

-İşletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulmasını sağlamak ve bu sistemi işletmek ve geliştirmek
-Faaliyetlerin, açıklanan iş sağlığı ve güvenliği politikaları ile uyumlu olmasını sağlamak
-Bu uygunluğu üçüncü kişilere göstermek ve belgelendirmek

ISO 45001 standardı henüz yayınlanmadığı için bugün bu konuda OHSAS 18001 belgelendirme çalışmaları devam etmektedir. İleride belirlenecek takvime göre bu belgelerin yerini ISO 45001 belgesi alacaktır.Bu konuda belgelendirme kuruluşları iki aşamalı denetim çalışmalarından sonra uygun gördükleri takdirde bu belgeyi tanzim ederek işletmeye teslim eder. Belgelendirme çalışmalarının birinci aşaması, sistem kuruluşu sırasında hazırlanan dokümantasyon çalışmaları üzerinde olmaktadır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra denetçiler işletmenin ofislerinde ve çalışma ortamlarında iş üzerinde denetim çalışmalarını yaparlar ve bir denetim raporu düzenlerler. Belgelendirme kurluşu kararını verirken bu raporu dikkate almaktadır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.