ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi

ISO 3834 (EN 15085) Standart Kapsamı Neleri İçerir


ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, oldukça spesifik bir standarttır ve kapsamında birçok değişken barındırır. ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi, sadece kaynak faaliyetlerinin değil bütün yan unsurların da kontrol altında tutulmasını gerektirir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi kurulurken ilgili işletme, bünyesinde bu prodürlerden hangilerinin hazırlanması gerektiğine karar verilecektir. Ama her durumda firmanın faaliyetlerine yönelik her süreç dokümante edilmiş olmalıdır. Genel olarak kalite sistemlerinin yaklaşımı da budur.

Genel itibariyle hazırlanması gereken prosedürler aşağıda listelenmiştir.

Koşulların gözden geçirilmesi ve teknik inceleme
Taşeronluk hizmetleri
Kaynak işleri için taşeronluk
Isıl işler için için taşeronluk
Test ve muayene işleri için için taşeronluk
Bakım işleri için taşeronluk
Kalibrasyon işleri için taşeronluk
Son kontrol işlemleri için taşeronluk
Kaynak personeli
Kaynakçılar ve kaynak elemanları
Kaynak mühendisleri, kaynak denetiçileri ve benzeri kaynak koordinasyon personeli
Muayene ve deney personeli
Donanım
Donanımların kapasite ve kabiliyetlerinin değerlendirilmesi
Donanların uygunluğu
Yeni veya yenilenmiş donanımların uygunluğu
Donanımların düzenli bakımlarının yapılması
Kaynak ve ilgili faaliyetler
Alt ve yan imalat işleri
İş akış şemaları
Kaynak şartnamesinin hazırlaması
İşlem talimatlarının hazırlaması
Kaynak ile ilgili bakım ve destek
Kaynak sarf malzemelerinin depolama ve taşıınma işleri
Esas metalin depolama ve taşınma ve işleri
Kaynak sonrası ısıl işlem şartnamesini hazırlama
Muayene ve deney
Kaynak öncesinde muayene ve deney yapılması
Kaynak sırasında muayene ve deney yapılması
Kaynak sonrasında muayene ve deney yapılması
Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler
Kaynak ve şartnamesi kullanılmaması durumunda yapılacaklar
Muayene sırasında tespit edilen uygunsuzluklar
Sevkiyat sonrasında bildirilen uygunsuzluklar
Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve geçerlilik süresi
Termometrelerin kalibrasyon ve doğrulama işlemleri
Elektronik ölçüm araçlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemleri
Boyut kontrol araçlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemleri
Akış kontrol araçlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemleri
Tanıtım ve izlenebilirlik
Markalama faaliyetleri
Kaynakçıların tanımlanması
Son kontrol işlemleri
Kalite kayıtlarının hazırlanması ve doldurulması işlemleri
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.