ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi

ISO 3834 (EN 15085) Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


Üretiminde kaynak kullanılan ürünlerin kalitesi, sonradan yapılacak muayeneler ile değil üretim sırasında sağlanmalıdır. Kaliteli ürünler elde etmek için tasarım aşamasından başlayarak malzeme seçiminde ve üretim aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Eğer kaynak gerektiren bir ürünün tasarımı hatalı yapılmışsa, üretim sırasında çok ciddi ve maliyet yaratan problemler ortaya çıkabilir. Tasarım doğru yapılmış olsa bile yanlış malzeme seçimi veya kaynak koşullarının yeterli olmaması durumunda, kaynaklı birleştirmeler sonradan çatlakların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden güvenilir ve sağlam üretim yapıldığından emin olmak için, problem çıkaracak durumların önceden bilinmesine ve uygun kalite prosedürlerinin uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Doğru ve etkili bir üretimden emin olmak için, muhtemel kaynak problemlerini önceden bilmeye ve uygun kalite prosedürlerini önceden hazırlamaya gerek bulunmaktadır. Bu bakımdan kaynak konusunda faaliyeti olan işletmelerde ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanması çok önemlidir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi kurulurken aşağıdaki noktaları doğru bir biçimde tespit etmek gerekir;

-Üretimde kullanılacak sarf malzemeleri doğru seçilmiş midir?
-Kaynak elemanları ve kaynak denetçileri yeterli eğitim almış mıdır?
-Kaynak yapan elemanlar, denetçiler ve mühendislerin gerekli belgeleri var mıdır?
-Ürün tasarımı doğru yapılmış mıdır?
-Üretim için gerekli malzemeler doğru seçilmiş midir?
-İşletme doğru kaynak yöntemlerini tespit etmiş midir?
-Kaynak işlemleri iş tanımlarına uygun şekilde yapılmakta mıdır?
-Üretimi tamamlanmış ürünlerde tahribatlı veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak ürün kalitesi kontrol edilmekte midir?

Bu noktalardaki hususlar belirlendikten sonra, iş konusundaki süreçler belirlenecek ve ayrıntılı prosedürler oluşturulup, kış şemaları ve talimatlar hazırlanacaktır. ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardının temelinde kalite standardı bulunmaktadır. Bu nedenle bu sistem kurulurken de dokümantasyon çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.