ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi

ISO 3834 (EN 15085) Belgesi Almak Neden Önemlidir


ISO 3834 ve EN 15085 standartları,  kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla ISO Tarafından hazırlanmış olan bir sistem standardı olup, bugün sadace Avrupa ülkelerinde değil bütün dünyada ve ülkemizde de kabul görmekte ve firmalara katkı sağlamaktadır. Firmalar alacakları ISO 3834 (EN 15085) Belgesi sayesinde kendilerini yeni müşterilere tanıtma imkanı bulmakta ve yani pazarlara açılma fırsatı yakalamaktadır.

Kaynaklı imalat yapan imalâtçılar için metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi baz alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmış standarttır. Temel aynı kalmak kaydı ile son hali ile harmonize edilmiş olup ISO tarafından da kabul görerek, harmonize EN standardı halini almıştır.

Bu standart, yalnızca kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgili olup; temel kuralları gerek işletmede gerekse yerinde yapılan kaynaklı imalât için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapıcak imalâtçının kaynak kabiliyetini tespit için rehberlik sağlar. Standart, imalâtçıların kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilmesi için bir temel olarak kullanılabilir.

Bugün sadece Avrupa ülkelerinde değil Amerika ve Çin dahil olmak üzere çok sayıda ülkede kaynaklı üretim yapan firmalar belgelendirme yoluna gitmektedir. Bu şekilde bu firmalar üretim kalitelerini arttırmakta ve uluslararası rekabette itibarlı bir belgeye sahip olmanın avantajını elde etmektedir.

ISO 3834 standardı sayesinde, firmaların kaliteli üretim yapmaya ne kadar uygun oldukları değerlendirilir, firmaların üretim kapasiteleri ve farklı uygulamalar için altyapı yeterlilikleri tespit edilir. Kaynaklı imalat alanında ISO 3834, EN 15085 veya benzeri sistemler ve yapılan belgelendirmeler, sadece firmaları pazar arayışları açısından değil, aynı zamanda bu ürünlerin kullanıldıkları yerlere bağlı olarak, insan yaşamının güvenliği açısından da önemlidir. Sağlıklı bir kaynak işleminden bahsedebilmek için üç önemli faktör bulunmaktadır. Birincisi uygulanacak kaynak yöntemi doğru belirlenmelidir. İkincisi kaynak işini yapacak elemanlar işlerinin ehli olmalıdır. Bu elemanlar kaynak yapmak için eğitimli ve ehliyet sahibi olmalıdır. Üçüncü faktör ise kaynak yapma talimatlarıdır. Kaynak işinin nasıl yapılacağını açıklayan prosedür ve uygulama esasları hazırlanmış olmalıdır.

Bunlar sağlandığı takdirde bir belgelendirme kuruluşundan alınacak ISO 3834 (EN 15085) Belgesi ile firma, üretimi tamamlanmış ürünlerde kaliteyi kanıtlamış olur, iç ve dış pazarlarda rekabet etme imkanı kazanır, verimliliği ve karlılığı yükelir ve piyasada itibar ve prestij kazanır.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.