ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi

ISO 3834 (EN 15085) Belgelendirme Süreci Nasıldır


ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yönetim Sistemi ve Belgesi, kaynaklı imalat yapan firmaların kaynak kalitelerini belli bir seviyeye ulaştıran ve bu kaliteyi belgeleyen uluslar arası geçerliliğe sahip bir standart ve uygulama yöntemidir. Günümüzde imalatı içinde kaynak bulunan her müşteri, bu standardın gerekliliklerini yerine getiren imalatçılar ile çalışmayı tercih etmektedir. Kaynaklı üretim yapan bütün firmaların, işletmelerinde ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni kurmaları ve uygulamaları, arkasından ISO 3834 Belgesi’ni almaları gerekmektedir. Bir süre sistem uygulandıktan sonra bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak belgelendirme süreci başlatılır.

Belgelendirme sürecinden en önemli etken, denetleyici kuruluşun iyi araştırılmasıdır. İlgili kuruluşun uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan yetkili olması oldukçe önemlidir. Genelde başvuru işlemi, başvuru formunu doldurmakla başlar, akabinde sözleşme yapılır ve süreç başlatılmış olur. İşletmenin büyüklüğüne göre ilgili konuda uzman denetçiler görevlendirilir. Denetçiler tarafından önce dokümantasyon çalışmaları üzerinden bir ön denetim yapılır. Ön denetim sırasında dikkat çeken herhangi bir uygunsuzluk veya hata varsa bunların giderilmesi talep edilir. Dokümantasyon eksikleri giderilmeden saha denetimlerine geçilmez.Daha sonra saha denetimlerine geçilir. Bu aşamada işletmenin faaliyetleri iş üzerinde izlenir. Yapılan işlerin, ne kadar hazırlanan iş süreçlerine, uygulama talimatlarına ve iş akış şemalarına uygun gerçekleştirildiği, çalışanların ne kadar görev tanımlarına uygun hareket ettikleri, yerinde gözlenir. Bu aşamada dikkat çeken ekisklikler ve uygunsuzluklar varsa düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılması talep edilir ve bu çalışmaların sonuçları takip edilir. Bu çalışmalar eğer mevcut dokümantasyon çalışmasında değişiklik gerektiriyorsa, bu değişikliklerin de yapılması sağlanır.

Bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra denetçiler bir rapor düzenler ve belgelendirme kuruluşuna teslim eder. Belgelendirme kuruluşu bu rapor sonuçlarını değerlendirir ve uygun bulursa ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi Belgesi tanzim ederek firmaya teslim eder.
Hazırlanan belgenin geçerlik süresi üç yıldır. Ancak belgelendirmesi yapılan sistem uygunluğunun devamını kontrol etmek için her yıl bir kere ara denetimlerin yapılması gerekmektedir. Ara denetimler sırasında firmanın standart gerekliliklerine uymadığı tespit edilirse belge iptal edilebilir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.