ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


Bir kuruluşun bir çok faaliyeti risk içerir. Kuruluşlar, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri belirler, analiz eder, risk derecelendirmesi yaparak riski değiştirip değiştirmeyeceklerini değerlendirerek yönetirler. Bütün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetirken, bu standart risk yönetimini etkin kılmak için sağlanması gereken pek çok sayıdaki prensibi tesis eder.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturan bir firma, var olan araç kapasitesi ve taşımacılık kullanımını daha rahat analiz ederek taşıma politikalarına buna göre şekil verebilecektir. Firmanın bu şekilde yüklenmiş olduğu maliyetler daha kolay şekilde saptanabilecektir. Firma yenilikçi taşımacılık çözümlerini vakit geçirmeden fark edebilecek ve bunlardan yararlanabilecektir. Kısaca, sürdürülebilir bir taşıma stratejisi ve politikası geliştirme olanağı bulacaktır.

Yararları dikkate alındığında, ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemini kuran ve uygulayan firmalar, doğal olarak Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi almak isterler. Bu standartları yayınlarken, Uluslararası Standartlar Organizasyonu, bu standartlar için belgelendirme yapılmasını öngörmemiştir. Buna rağmen son günlerde, bazı belgelendirme kuruluşlarının, talep eden firmalarda inceleme yaptıkları ve bu belgeyi düzenledikleri görülmektedir. Belgelendirme kuruluşlarına belge almak için başvurulduğunda, önce bir Başvuru Formu doldurulmalıdır. Sonra da sistemin kurulma aşamasında hazırlanmış olan bütün dokümantasyon, belgelendirme kuruluşuna açılmalıdır.

Bu dokümantasyon çalışması kağıt ortamında sunulabileceği gibi, belgelendirme kuruluşunun internet üzerinde ulaşabileceği bir yerde de durabilir. Belgelendirme kuruluşuna açılacak dokümanların arasında Kurumsal Risk Yönetimi El Kitabı, firmanın organizasyon şeması, risk yönetimi iş süreçleri, güncellenmiş görev tanımları, risk yönetimi uygulama talimatları ve benzeri dokümanlar olacaktır. Bunun yanında firmanın, imza sirküleri fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve oda sicil kayıt belgesi fotokopisi gibi belgeleri de belgelendirme kuruluşuna vermesi gerekir. 

Daha detaylı bilgi için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.