ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir


Gelişen teknoloji ve ekonomik yapıyı entegre etme faaliyetleri ile beraber görülmektedir ki işletmenizde ki tedarik zincirini kontrol altına alıp sistemin öngördüğü yapıyı oluşturmanız halinde maliyetleriniz azalmakta ve bunun sonucunda ürün kalitenizi arttırmanıza yardımcı olduğu gibi beraberinde müşteri memnuniyetini de beraberinde getirmektedir. İso 28001 sistemi sizlere tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ne şekilde olması gerektiğini sunarak size model oluşturur. İso 9001 ve diğer yönetim sistemleri ile uyum sağlayan sistem maliyetlerin azaltılmasını hedef alarak oluşabilecek risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik hedefler koyar.Bugün rekabet koşulları, öncesine oranla çok daha serttir ve acımasızdır. Rekabet özellikle küreselleşmenin etkisiyle gittikçe artmakta ve bu durum kuruluşların, maliyete, kaliteye ve zamanında teslime verdikleri önemi gittikçe artırmaktadır.

ISO 28000 belgelendirme standartlarına dayanan tedarik zinciri güvenlik yönetim sistemleri, tedarik zinciri faaliyetleri boyunca risk düzeyini belirler. Bu bilgi daha sonra kuruluşunuzun risk belirleme gerçekleştirmesine ve destekleyici yönetim araçları ile gerekli kontrolleri uygulamasına imkan verir.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, tedarik zincirine herhangi bir şekilde bağlı olan kuruluşların, tedarik zincirindeki kritik güvenlik noktalarına dikkatini çekmekte ve bu kuruluşlara yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu açıdan bakılınca Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, üretim, üretim tesisleri, finans ve bilgi yönetimi kapsayan ancak bunlarla da sınırlı kalmayan bir yapıya sahiptir.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, hem sanayi sektöründeki bütün kuruluşlara güvenlik risklerini değerlendirmeleri ve kontrol etmeleri için destek olmakta, hem de güvenlik tehditlerinden kaynaklanan etkilerin azaltılmasını amaçlamaktadır.
ISO 28001 standartlarının temel amacı, güvenlik risklerinin en aza indirilmesi ve dolayısıyla mal ve malzeme dağıtımının sorunsuz olarak ve zamanında yapılmasına yardımcı olmaktır.

Temel prensipler
Tedarik zincirinin doğru kurulması ve doğru yönetilmesini sağlamak.
Güvenlik risklerin en aza indirmek.
Mal ve malzeme dağıtımının sorunsuz olarak ve zamanında yapılmasına yardımcı olmak.


Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.