ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir


Birçok sektörde tedarik zinciri halkalarında doğabilecek kopmalar veya güvenlik problemleri, kuruluşları olumsuz etkilemektedir. Bu tür kuruluşlar tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesi ve bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi birçok sektörde, tedarik zincirinin halkalarında meydana gelebilecek kopukluklar yahut güvenlik sorunları, firmaları negatif yönde olarak etkiler. Bu tarz firmalar için tedarik zinciriyle alakalı doğabilecek risklerin doğru saptanması ve bu risklerin etkin bir biçimde idare edilmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. ISO 28001 Belgesi milletlerarası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi firmalarına empoze etmek isteyenlere bir yönetim modeli sağlar.

ISO 28000 belgelendirme standartlarına dayanan tedarik zinciri güvenlik yönetim sistemleri, tedarik zinciri faaliyetleri boyunca risk düzeyini belirler. Bu bilgi daha sonra kuruluşunuzun risk belirleme gerçekleştirmesine ve destekleyici yönetim araçları ile gerekli kontrolleri uygulamasına imkan verir.

Gelişen teknoloji ve ekonomik yapıyı entegre etme faaliyetleri ile beraber görülmektedir ki işletmenizde ki tedarik zincirini kontrol altına alıp sistemin öngördüğü yapıyı oluşturmanız halinde maliyetleriniz azalmakta ve bunun sonucunda ürün kalitenizi arttırmanıza yardımcı olduğu gibi beraberinde müşteri memnuniyetini de beraberinde getirmektedir. İso 28001 sistemi sizlere tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin ne şekilde olması gerektiğini sunarak size model oluşturur. İso 9001 ve diğer yönetim sistemleri ile uyum sağlayan sistem maliyetlerin azaltılmasını hedef alarak oluşabilecek risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik hedefler koyar.

Bu standart, bir taraftan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren bütün kuruluşların güvenlik risklerini görüp değerlendirmeleri ve kontrol etmeleri için destek olurken, bir taraftan da güvenlik tehditlerinden ortaya çıkacak etkilerin azaltılmasını amaçlar. Bunu sağlamak için de kalite, müşteri memnuniyeti ve iş güvenliği yönetimi gibi temel yönetim prensiplerini kullanır.

Aynı Kalite Yönetim Sistemi’nde olduğu gibi Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı da, planla, uygula, kontrol et ve önlem al (PUKÖ) döngüsünü esas alır. Yine aynı döngüyü esas alan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardını model almıştır. Bu şekilde temelinde risk değerlendirme olan ISO 14001 sistemine sahip olan birçok kuruluş, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygulamaya geçirirken zorlanmazlar.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.