ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, tedarik zincirine herhangi bir şekilde bağlı olan kuruluşların, tedarik zincirindeki kritik güvenlik noktalarına dikkatini çekmekte ve bu kuruluşlara yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu açıdan bakılınca Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, üretim, üretim tesisleri, finans ve bilgi yönetimi kapsayan ancak bunlarla da sınırlı kalmayan bir yapıya sahiptir.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, hem sanayi sektöründeki bütün kuruluşlara güvenlik risklerini değerlendirmeleri ve kontrol etmeleri için destek olmakta, hem de güvenlik tehditlerinden kaynaklanan etkilerin azaltılmasını amaçlamaktadır.

Birçok sektörde tedarik zinciri halkalarında doğabilecek kopmalar veya güvenlik problemleri, kuruluşları olumsuz etkilemektedir. Bu tür kuruluşlar tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesi ve bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.

Kuruluşunuzun, güvenlik yönetimini pek çok diğer işletme faaliyetlerine bağlamasına da yardım eder. ISO 28000 tetkikimiz, malların tedarik zinciri boyunca nakliyesi dahil olmak üzere tedarik zincirinizi etkileyen kuruluşlar tarafından kontrol edilen veya yönlendirilen tüm faaliyetlere bakacaktır.

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, sistemin gereklerini açıklar ve bu sistemi kurmak ve uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sunar. Aslına bakılırsa, bünyelerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve bunlara benzer yönetim sistemlerini kurmuş olan ve yöneten kuruluşların, ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi’ni de kurmaları ve mevcut sistemlere entegre etmeleri çok kolaydır. Çünkü bu sistemler, birbirine çok benzeyen ve ortak olan standartlara sahiptir.

Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.