ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Kapsamı Neleri İçerir


Bilgi ağları ile sistem hem dış hem de iç  risklerden etkilenebilecek vaziyettedir. Kullanıcı bireyler güvenlik anlamında oluşan noksanlıkların kontrolleri altındaki ağlara ve sisteme yüksek miktarda zarar geleceğini bilmelidirler ve birbiriyle bağımlı olan sistemler nedeniyle diğer kullanıcı bireylere da zararları dokunabileceklerini hiç bir zaman unutmamalıdırlar. Kullanıcı bireyler, ağ içindeki yeri ve sistemlerin  güncelleştirilmesi ile güvenliği yükseltmek maksadıyla yapacakları iyi örnekler ve başka kullanıcı bireylerinde ihtiyaçların hakkında  bilgi sahibi olmalıdır. 

Tehlike ve zafiyet konusundaki bilgileri mümkün oldukça birbirleriyle paylaşmalı, güvenlik tehlikelerine karşı koymak, müdahale etmek, saptamak amacıyla atik ve etkili bir ortaklık çerçevesinde ihtiyaç olan prosedürler faaliyete geçirmelidirler. Gerekli izinlerin verildiği aşamalarda sınırları aşan bilgi paylaşımı da buna dahil edilebilir.

Kullanıcı bireyler kendi ait olan politika, yöntem, uygulama, tedbir alma prosedürlerini düzenli bir şekilde irdelemeleri ve uygun bulunup bulunmadıklarını değerlendirmelidir. Mamul ve hizmet sağlayan, yenileyen ve tasarlayan kullanıcı kişiler, kullan bireylerin mamul ve hizmetlerin ehemmiyetini fonksiyonlarını daha ayrıntılı anlamaları ve bu konuda kendi yükümlülüklerinin bilincinde olabilmeleri için ağ ve sistem güvenliği konusuna dikkat etmeli ve güncellemeleri de olmak üzere gerekli bilgileri sunmalıdır.

Bilgi sistemlerinin giderek daha bağımlı bir duruma gelmeleri nedeniyle risk analizleri, diğer kullanmakta olan bireylerden yaşanan yahut onları etkileyebilecek potansiyel kazaları da göz önünde bulundurmalıdırlar.

Kullanılan bireyler birbirlerine karşı yasal çıkarlarına saygı duymalıdırlar. Bilgi ağ ve sistemlerin toplumumuz içinde ne kadar süratli bir şekilde yaygınlaştığı düşünülürse, kullanan bireylerin faaliyetlerinin veya tepkisizliklerinin diğerlerine zarar getirebileceğini anlamaları gerekmektedir.

Kullanan bilgi ağların ve sistemin ehemmiyetini incelemeli ve yeniden analiz etmeli; güvenlik ile alakalı politika ve uygulama prosedürlerde düzenlemeleri yapmalıdır. Sürekli bir şekilde yeni ve değişen tehlike ve hassasiyetler ortaya çıkmaktadır. Kullanan bireyler değişen bu tehlike ile mücadele etmek amacıyla güvenliğin bütün elemanların devamlı olarak irdelemeli ve yeniden değerlendirmeli ve düzenlemelidir.

Bilgi sistem ve ağ güvenliği uygulamaları, prosedürleri ve önlemleri tutarlı bir güvenlik sistemi oluşturabilmek adına koordine edilmeli ve bütünleştirilmelidir. Güvenlik yönetimi gereksinimleri, kullanıcının rolüne, katılım seviyesine, riske ve sistem gereksinimlerine bağlıdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, her ne kadar bilgi işlem ünitesi ile ilgili görünse de gerçekte kuruluşun bütün üniteleri ve süreçleri ile ilişkilidir.
Bu yanlış anlaşmalara belki de bilgi güvenliği konusunda yasal düzenlemelerin henüz yapılmamış olması etkili olabilir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak bir zorunluluk olmadığı için, resmi kuruluşlarda ya da özel sektörde bilgi güvenliği yönetimi beklenen şekilde yaygınlaşamamıştır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.