ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 'nin temel kavramı olan bilgi kelimesinin anlamı kurum ve ya kuruluşların işleyişteki sürekliliğini amaçlayan ve destek olan en temel değerdir. Birden fazla varlığın yitirilmesi durumda eksikliği giderilebilecek durumu var iken yitirilen bilginin maddi karşılığı mümkün değildir. Bu şekilden dolayıdır ki sürekli bir vaziyette etkileşim halinde olan değişim ve gelişmekte olan günümüz şartlarında bilginin ehemmiyeti ve önemi giderek artış gösteren bir varlık halini almaktadır. Eskiden bilgi kağıt üzerindeydi. Korunması belki çok daha kolaydı. Ama bugün bilgi elektronik ortamdadır ve iletişim teknolojilerindeki olanaklar sayesinde kopyalanması ve yayılması inanılmayacak kadar hızlı ve kolaydır. Bütün kuruluşlar şimdi bilgiyi korumak için sürekli olarak bilginin güvenliğini sorgulamakta ve kontrol etmeye çalışmaktadır.

Bilgi güvenliği, bilginin bütünlüğünün, gizliliğinin ve kullanılabilir olmasının korunması demektir. Bir kuruluşun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli faktörlerden biridir. Bilginin kaybedilmesi halinde telafisi kolay olmayabilir. Bu yüzden gelişen ve sürekli değişen günümüz koşullarında, kuruluşlar için bilginin önemi ve korunması gerekliliği çok daha fazladır.

İşletmenin büyüklüğü ne olursa olsun fark etmez bilgiye ihtiyacı olan tüm kurum veya kuruluşların bilginin gizliliği, erişebilirliği, bilginin bütünlüğünü sağlamak için kurmuş oldukları bilgi güvenliği ağı sertifikası ile diğer bir kesime kanıtlamak amacıyla almış bulundukları bağımlı olmayan değerlendirmelerde kurum veya kuruluşların yaptığı denetimin sonucunda düzenledikleri ve kurumda bulunan bilginin ehemmiyetine yönelik uygulamanın varlığını ispatlamayı sağlamak maksadıyla kuruluş adına düzenlenen belge ya da sertifikaya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim belgesi adı verilir.

ISO 27001 bilgi sistemi, kamusal bilgi ehemmiyetin sağlanmasında bireyler, zaman ve bilgi ağlarını bünyesine alan üst idarece onaylanan bir yönetimsel ağdır. Bilgiyi korumak ve alakalı yönlere güven sağlamak, orantı ve yeterli ehemmiyet kontrollerini için tasarlanmıştır. ISO 27001 bilgi sertifikası ağı kamusal yapıyı, planlamaları, politikaları, uygulamaları, kaynakları ve prosesleri içerir. Yönetim ağları giderek yükselen bir seviyede kurumun göstermiş olduğu başarıya ve yaşamda kalmasıyla bağdaştırılmıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler. Bu, yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.


ISO 27001 Bilgi güvenliği sistemi kurmak bir yasal zorunluluk değildir. Ancak elektronik bilginin çok sayıda riske açık olduğu düşünülürse, bu sistemi kurmak bilgi çağının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.