ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


Bilgi, şirketiniz için çok önemli bir varlıktır. İyi yönetildiğinde, güvenle çalışmanıza izin verir. Bilgi güvenliği yönetimi gizli bilgilerinizin gizli kalacağı bilgisiyle size büyüme, yenilik yapma ve müşteri veri tabanınızı geliştirme özgürlüğü verir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurma aşamaları oldukça zahmetli bir süreçtir. Yine de bilgi güvenliğinin sağlanması ve bilginin daha iyi nasıl korunacağı konusunda standartların belirlenmiş olması, o kuruluş için çok önemli bir sonuçtur.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulurken her kuruluşun izleyeceği yol hemen hemen aynıdır.

ISO/IEC 27001 bilgi güvenliği yönetiminin uluslararası standardıdır. Bağımsız değerlendirmeden geçip onaylanmış bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin nasıl kurulacağının altını çizer. Sistem tüm mali ve gizli bilgileri daha etkin korumanıza, izinsiz ve yasa dışı yollardan erişilme olasılığını en aza indirmenize imkan verir.

ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler. Bu, yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.

Bilgi güvenliği çalışmasının kapsamı
İlk yapılması gereken, çalışmanın kapsamı ve sınırlarını belirlemektir. Bir kuruluşun tamamı için veya belli bir bölümü için sistem kurulabilir. Her durumda çalışmanın sınırları eksiksiz ve doğru şekilde tanımlanmış olmalıdır. Kapsam, üst yönetimin kararı ve kuruluşun bilgi güvenliği hedefleri paralelinde belirlenmelidir.
Bilgi güvenliği politikası
Bu politika, üst yönetim tarafından tespit edilir ve çalışmanın hedeflerini ortaya koyar ve hangi risklerin değerlendirmeye alınacağını ve nasıl risk yönetimi yapılacağının kriterlerini belirler. Üst yönetim bilgi güvenliği politikasının her zaman arkasında durmalıdır.
Risk değerlendirme yöntemi
Bilgi güvenliği politikasına uygun şekilde bir risk değerlendirme yöntemi belirlenmelidir. Buna göre kabul edilebilecek risk seviyeleri tespit edilmeli ve kıstaslar konulmalıdır. Bir risk haritası çıkarılarak korunması gereken bilgiler, etkileme derecesine ve riskin gerçekleşme ihtimaline göre belirlenmelidir.
Risklerin tespit edilmesi
Belirlenecek risk değerlendirme yöntemi kullanılarak bilgi varlığını tehdit eden riskler ortaya çıkarılmalıdır. Bu çalışmada bilgi varlıklarının bir envanteri de çıkarılmış olacaktır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içine alınacak bilgi varlıkları, türlerine ve önem derecelerine göre listelenecektir. Çok gizli bir bilginin ortaya çıkması kuruluşa büyük zarar verebilir, ama aynı bilginin kullanılamaz hale gelmesi daha az zarar veriyor olabilir.
Risklerin değerlendirilmesi
Belirlenecek riskler için alınacak önlemlerin neler olacağına bu adımda karar verilir. Uygun kontroller yapılarak risk ortadan kaldırılabilir veya kabul edilebilir seviyeye çekilebilir. Ya da risk doğuran faktörler ortadan kaldırılarak riskten kaçınılır.
Üst yönetimin onayı
Risk yönetimi çalışması tamamlandıktan sonra uygulamaya geçmek için üst yönetimden onay almak gerekmektedir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.