ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni Kimler Alabilir


ISO 27001, dünyanın hangi ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük ve küçük tüm kuruluşlara uygun olan bir sistem belgesidir. Bu sistem belgesi, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak için kuruluşlarda belli özelliklerin olması gerekmiyor. Kamu sektöründe veya özel sektörde faaliyet gösteren herhangi bir kuruluş, ne büyüklükte olursa olsun bu sistemi kurabilir ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi’ne sahip olabilir. ISO 27001 standartları her boyutta ve her faaliyet dalında kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir.

İngilizler tarafından hazırlanan ve 1998’den beri var olan BS 7799 adındaki ilk standart uluslararası bir standart niteliğinde değildi. ISO 17799 Standardı ise Bilgi Güvenliğinin nasıl yapılırsa daha iyi olabileceğine yönelikti. Kurumların, kendilerini sertifikalandırabilecekleri bir standart değildi. Eski adıyla BS 7799 yeni adıyla 27001 tam ve uluslararası bir standart olarak yer almıştır.

Bu belge, taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir: müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

Neticede sayılan bütün bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, faaliyetlerinin gereği bilgi de üretmektedirler ve bilgi varlıklarını korumak isteyeceklerdir. Gerçi birçok kuruluş için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak ve çalıştırmak emek ve zaman gerektiren bir çalışmadır. Ancak uzun vadede yarar sağlayacağı da unutulmamalıdır. Bu sistem sayesinde bilgi varlıklarının gizliliği korunmuş olacak ve bilginin, yetkisi olmayan kişiler tarafından bozulması ya da değiştirilmesi önlenmiş olacaktır. Doğru ve güvenilir bilgiye, istendiği zaman ve yetkisi olan kişiler tarafından erişilebilecektir. Bilginin bozulması, kaybı veya kötü niyetli kullanımı, kurulan kontrol sistemleri sayesinde önlenmiş olacak ya da bu konuda risk en aza indirilmiş olacaktır. Bilginin zarar görmesi, kuruluşun iş sürekliliğini kesintiye uğratmayacak, aynı zamanda bütün çalışanlar için bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratılmış olacaktır. 

Bütün bu yararlar birçok kuruluş için gözardı edilecek cinsten değildir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.