ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir


ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir iso belgesidir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi yani Iso 27001'in temel kavramı olan bilgi kelimesinin anlamı kurum ve ya kuruluşların işleyişteki sürekliliğini amaçlayan ve destek olan en temel değerdir. Birden fazla varlığın yitirilmesi durumda eksikliği giderilebilecek durumu var iken yitirilen bilginin maddi karşılığı mümkün değildir. Bu şekilden dolayıdır ki sürekli bir vaziyette etkileşim halinde olan değişim ve gelişmekte olan günümüz şartlarında bilginin ehemmiyeti ve önemi giderek artış gösteren bir varlık halini almaktadır.

 

Bu, yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız yöntemleri sürekli olarak incelemenize ve hassaslaştırmanıza yardımcı olur. ISO 27001, işinizin saygınlığını ve şirket itibarınızı korur. Müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.

Bilgi de bir kuruluş için önemli bir ticari varlıktır. Her işletme için faaliyet gösterdiği alan itibariyle sahip olduğu bilgiler, o kuruluş için değeri olan ve bu yüzden de uygun şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği sistemleri, bilginin ele geçirilmesi, silinmesi, değiştirilmesi veya kopyalanmasını, bunun sonucunda da kötü bir amaç için kullanılmasını engellemek amacı ile kurulmaktadır. Bir anlamda kuruluşların devamlılığını tehdit eden bu durumdan korunmak için, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmaktadır.

ISO 27001'i uygulayarak itibarınızı koruyabilir, doğabilecek zararları önleyip maddi tasarruf sağlayabilir, müşteri ve pazar gereklilikleriyle uyumlu hale gelebilir ve risklerinizi azaltabilirsiniz. Standardı benimseyerek ve etkili süreçleri kuruluşunuza yerleştirerek müşterilerinize, çalışanlarınıza ve diğer üçüncü taraflara, bilgi güvenliği konusunda uluslararası kabul görmüş ciddi bir uygulamanız olduğuna dair açık bir mesaj vermiş olursunuz.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan bir kuruluş, kurumsal nitelik göstermiş olmaktadır. Sadece bu standartların gereklerini yerine getirmiş olmamakta, aynı zamanda yasal düzenlemelere de uygun hareket ettiğini kanıtlamış olmaktadır. Müşterilere bilgi güvenliği konusunda gösterilen özen gösterilmekle, rekabet avantajı da yaratılmış olmaktadır.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin ne olduğu ve nasıl sahip olunacağı konusunda daha detaylı bilgi almak için, SCIENCE belgelendirme kuruluşunun yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.