ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir


ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı, kuruluşların sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilir olma arayışlarına destek vermeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda kuruluşların kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını iş süreçlerine adapte edebilmelerine yardımcı olacak en kapsamlı standart olarak kabul edilmektedir. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, mal veya hizmet üretim süreçlerinin, insan haklarına değer veren bir sistem içinde çalışıp çalışmadığını ölçümler.

ISO 26000 standardına uygun faaliyet gösteren bir kuruluşta, en azından şu sayılan konular güvence altına alınmış olmaktadır:

Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik koşulları
Çalışanların yaşlarının çalışmak için uygunluğu
Ücret koşullarında farklı davranılmadığı
Irk, din, cinsiyet gibi sosyal ayrımlara dayalı iş koşullarında farklı davranılmadığı
Ücretin yeterli olduğu
Çalışma saatlerinin uygun olduğu
Toplu sözleşme ve örgütlenme haklarının varlığı
ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, kuruluşların sürdürülebilir kalkınmalarına katkıda bulunmayı hedef almıştır. Bu standard, sosyal sorumluluğun bir gereği olarak kuruluşun yasal düzenlemelere uyumunu ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini teşvik etmektedir.

Sorumlu olmak, Şeffaf olmak, Etik davranmak, Paydaşların beklentilerine ve haklarına saygı göstermek, Yasal düzenlemelere saygılı olmak, Uluslararası davranış kurallarına saygılı olmak, İnsan haklarına saygı göstermek sistemin belli başlı standartları arasındadır.


Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.