ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir


ISO 26000, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusuna ilişkin hükümlerin, şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına veya vakıflara kadar çeşitlenen herhangi bir kurumtarafından uygulanacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk’un standardizasyonu marifetiyle birleştirilmesi yolunda bir girişimdir. ISO 26000’in karakteri gönüllülüğe dayanmakla birlikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk’a ilişkin muhtelif başlıklardaki hükümleri bir araya getirmeye ve hükümlerin oluşturduğu sistemin farkındalığını sağlamaya çalışır.

Sosyal Sorumluluk kuruluşunuzun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler.

ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin standartlarını belirlemek üzere dünyanın her yerinden çok sayıda sivil toplum kuruluşlarından, tüketici gruplarından, resmi kuruluşlardan, işçi gruplarından insanlar bir araya gelmişler ve beş yıl süren bir çalışmanın arkasından, uluslararası bir görüş birliği sağlanmış ve 2010 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından bu standartlar yayınlanmıştır.

ISO 26000 performans değerlendirmesi, işletmenizin performansını ve sosyal sorumluluk davranışı konusundaki gelişimini ölçer. Artan performans dereceleri ile ilgili beş aşama vardır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.