ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


Sosyal Sorumluluk kuruluşunuzun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler. 

ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurma çalışmaları şu aşamalardan geçmektedir:

·         Önce kuruluşun mevcut durumu tespit edilir. Sistemin aradığı gereklilikler ile o kuruluşta var olan koşullar karşılaştırılır ve aradaki farklar ortaya çıkarılır. Bu ön değerlendirme sırasında kuruluşun yasal gerekliliklere karşı durumu da tespit edilir. Çalışanların, çalışma koşullarından memnun olup olmadıkları, çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olup olmadığı kontrol edilir. Bu noktada hazırlanacak rapor üst yönetime sunulur ve bir fayda maliyet analiz yapılarak sistem kurma çalışmalarının akıbeti sorgulanır.
·         Arkasından Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi kurulması için bir plan hazırlanır. Çalışmaları yürütecek ekip kurulur ve çalışanların zaman ve güçlerini içeren bir plan yapılır. Planda ele alınacak konular ve sorumlular belirlenir ve bir zaman çizelgesinde gösterilir.
·         Sonra çalışanlar için eğitimler planlanır. Eğitimler öncelikle kilit pozisyondaki çalışanlara, arkasında tüm çalışanlara verilir. Eğitim programları herkese aynı yoğunlukta yapılmaz. Çalışanların yetki ve sorumluluklarına göre ayrı eğitimler planlanır.
·         Nihayet Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi kurma çalışmaları başlatılır. Önce üst yönetim tarafından, kuruluşun yapısına uygun bir sosyal sorumluluk politikası hazırlanır. Standartların kapsamı gereği ayrı ayrı prosedürler oluşturulur.
·         Uygulama sırasında iç tetkikler yapılmaya başlanır. Sistem kuruluşu tamamlandıktan sonra, yapılan planlara uygun şekilde sistemin çalışması ve uyumu, iç tetkikler ile kontrol edilir. Bir uygunsuzluk tespit edilirse, bunlar bir plan dahilinde ele alınır.
·         Üst yönetim her kalite sisteminde olduğu gibi bu sistemde de gözden geçirme çalışmaları yapacak ve ihtiyaç olduğunda düzeltici ve önleyici çalışmalar isteyecektir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.