ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir


Her işletmenin, dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek olan faaliyetleri teşvik etmesi gerekir. ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar.

Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için, resmi makamlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli organizasyonlar el ele veriyor ve ortak çözümler üretmeye çalışıyorlar. Sosyal sorumluluklar, artan dünya nüfusu, gittikçe tükenen doğal kaynaklar ve çevre sorunları, artık insanlarda ciddi kaygılar uyandırmakta.

Sistemin Faydaları Nelerdir :

Şirketiniz için özel geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk stratejisinin tasarlanıp kurulması
Bu stratejinin her türlü yasal, kültürel ye da siyasal ortama uyarlanması
Şirketinize özgü toplumsal veya çevresel konuları yönetmek
Çalışanları, toplumları, iş ortaklarınız stratejinize dahil etmek
Sosyal Sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak daha fazla güven kazanmak
Organizasyonel yönetim
İnsan hakları
İş gücü uygulamaları (çalışan uygulamaları)
Çevre
Etik iş uygulamaları (adil çalışma uygulamaları)
Müşterilerin kalkınması (tüketici meseleleri)
Yerel halkın kalkınması (toplumsal katılım ve gelişme)
Her kuruluş bu sistemi kurarken, yukarıdaki başlıklar altında açıklanan süreçleri hazırlamak zorundadır. Bu süreçler her kuruluşun kendi değerleri ve faaliyet alanına göre belirlenecektir.
Bu şekilde bir sistem kuran kuruluşlar muhakkak ki bir takım yararlar elde edeceklerdir. Kısaca ISO 26000 standardının kuruluşlara sağlayacağı yararlar şunlardır:
Bir kere rakiplere karşı üstlünlük elde edilecektir. Bu büyük bir rekabet avantajıdır.
Ayrıca kuruluşun sektördeki saygınlığı ve marka değeri artacaktır.
Kuruluş bu şekilde yeni müşteriler kazanacak ve elindeki müşterileri de kaçırmamış olacaktır.
Kuruluş çalışanlarının moralleri yükselecek, kuruluşa bağlılıkları artacak ve verimlilikleri yükselecektir.
Yatırımcıların, pay sahiplerinin, sponsorların ve diğer finans gruplarının kuruluşa bakış açıları değişecektir.
Kuruluşun, resmi makamlarla, medya ile, rakipleri ile ve müşteriler ile iletişimi güçlenecek, ilişkileri gelişecektir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.