ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi Nedir


Sosyal Sorumluluk kuruluşunuzun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler.

ISO 26000, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusuna ilişkin hükümlerin, şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına veya vakıflara kadar çeşitlenen herhangi bir kurumtarafından uygulanacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk’un standardizasyonu marifetiyle birleştirilmesi yolunda bir girişimdir. ISO 26000’in karakteri gönüllülüğe dayanmakla birlikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk’a ilişkin muhtelif başlıklardaki hükümleri bir araya getirmeye ve hükümlerin oluşturduğu sistemin farkındalığını sağlamaya çalışır. 

ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurmanın yasal bir zorunluluğu yok. Ama özellikle üretim yapan kuruluşların işletmelerinde bu sistemi kurmaları kendi yararlarınadır. Üstelik bu sistemin standartları belge almayı da zorunlu kılmamaktadır. Zaten bu standartlar, kuruluşları belgelendirmeye yönelik değil, daha çok sosyal sorumluluk konusunda onlara rehberlik etmeye yöneliktir. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin standartları, kuruluşların sosyal sorumlukların ne olduğunu açıklar ve bu konuda etkili faaliyet göstermek için gerekli ilkeleri gösterir. Yine de bu sistemi kuran kuruluşların bir de belge talep ettikleri görülmektedir. Dünya üzerinde ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi alan kuruluşlar en çok İtalya, Hindistan ve Çin’de olmuştur. Ülkemizden de bugüne kadar altı kuruluş bu belgeyi almıştır.

Bir kuruluş eğer sosyal sorumluluk yaklaşımını, politikalarına, stratejilerine, uygulamalarına ve sistemlerine adapte etmekte gecikirse, rakiplerinin gerisinde kalacaktır. Artık müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar, paydaşlar, iş ortakları, hatta resmi makamlar ve topluluklar, insanların refahına özen göstermeyen kuruluşları desteklememektedir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.