ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


Sosyal Sorumluluk kuruluşunuzun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler.

ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar. Her işletmenin, dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek olan faaliyetleri teşvik etmesi gerekir.

Bu yönde talepleri olan kuruluşların önce bir Başvuru Formu doldurmaları, arkasından da tüm dokümantasyon çalışmalarını belgelendirme kuruluşuna açmaları gerekiyor.
Bu dokümantasyon çalışmalarının başında ise Sosyal Sorumluluk El Kitabı bulunur. Bundan başka kuruluşun bu kapsamda hazırladığı politikalar, iş süreçleri, görev tanımları ve uygulama talimatları da bu dokümantasyon içindedir. Dokümantasyon dışında kuruluşun imza sirküleri, bağlı oldukları oda sicil kaydı ve ticaret sicil gazetesi fotokopileri de belgelendirme kuruluşuna verilecek belgeler arasındadır.

Düzenlenen ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi’nin geçerlik süresi üç yıldır. Bu süre içinde altı aylık veya yıllık dönemlerde standarda uygunluk denetimi yapılmaktadır. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme çalışması yapılması gerekiyor.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.