ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır


Sosyal Sorumluluk kuruluşunuzun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler.

ISO 26000, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusuna ilişkin hükümlerin, şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına veya vakıflara kadar çeşitlenen herhangi bir kurumtarafından uygulanacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk’un standardizasyonu marifetiyle birleştirilmesi yolunda bir girişimdir. ISO 26000’in karakteri gönüllülüğe dayanmakla birlikte Kurumsal Sosyal Sorumluluk’a ilişkin muhtelif başlıklardaki hükümleri bir araya getirmeye ve hükümlerin oluşturduğu sistemin farkındalığını sağlamaya çalışır. 

Belgelendirme süreci belli aşamalardan geçiyor. İlk yapılacak iş kuruluşun üst yönetiminin, belgelendirmeden sorumlu olacak bir çalışanını bu işe atamasıdır. Bu kişi belgelendirme kuruluşunun yapacağı denetimden sorumlu olacaktır. Denetim çalışmaları sırasında sistem kuruluşu sırasında hazırlanan dokümantasyon üzerinden bir ön denetim yapılır. Ön denetimde belirlenen uygunsuzluklar varsa bu sırada düzeltilmesi sağlanır. Arkasından, görevlendirilen denetçiler kuruluşun faaliyet alanında uygulamayı yerinde izler. Denetim sonunda da bir rapor hazırlanır. Belgelendirme kuruluşu bu rapor üzerinden kararını verir ve uygun bulursa ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi’ni düzenler.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.