ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


ISO 22000, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, hammadde, personel ve ekipman gibi tüm etmenlerle birlikte kontrol altında tutmayı hedefleyen önleyici bir sistemin kuruluş proseslerine entegre edilmesidir.

2005 yılında geliştirilmiş ISO 22000 belgelendirmesi; çeşitli yerel standartları, uygulaması kolay ve dünya çapında tanınmış, anlaşılması kolay bir gereksinim takımı olarak düzenleyen tek bir gıda güvenlik standardı oluşturur.

ISO 22000 belgesi tüm gıda zinciri içinde ekipman, paketleme malzemesi, temizlik maddeleri, katkı ve bileşen imalatçıları gibi ilişkili kurumları da kapsayan, uluslararası bir standarttır.

Bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılırken, önce belgelendirme müracaat formu ve belgelendirme talimatı hazırlanmalıdır. Eğer belge talep eden kuruluş belgelendirme çalışmaları öncesinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili bir ön tetkik hizmeti talep ediyorsa, öncelik bu çalışmaya verilir.
Belgelendirme kuruluşuna verilecek müracaat formu ve belgelendirme talimatı yanında şu belgelerin de tamamlanmış olması gerekiyor:
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı
Gıda Güvenliği Sistem Prosedürleri
Gıda Güvenliği Etki Envanteri
Ticaret Sicil Gazetesi
Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Belgesi
Gayri Sıhhi Müessese Raporu
İmza sirküleri
Belgelendirme kuruluşu bu bilgi ve belgeler üzerinden bir ön değerlendirme yapar. Bu sırada bir eksiklik görülürse, kuruluş ile irtibata geçilir ve düzeltilmesi sağlanır. Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanları yeterli bulunursa, kuruluş bünyesinde denetim çalışmaları başlatılır.
Denetim çalışmaları, belge talep eden kuruluşun çalışan sayısına ve büyüklüğüne ve bağlı olarak değişebilir. Ayrıca kuruluşun üretim alanlarına göre de denetim çalışmaları değişiklik gösterebilir. Önemli olan belgelendirme kuruluşunun, denetlenen kuruluşun faaliyetleri konusunda ikna olmasıdır. Denetim çalışmaları sonunda hazırlanan detaylı rapor belgelendirme kuruluşuna gönderilir.

Belgelendirme kuruluşu, rapor sonuçlarına göre, kuruluşun ilgili standart koşullarına uyduğuna ikna olursa, kuruluş adına belge düzenlemesine karar verir. Ancak bu inceleme sırasında kuruluşa belge verilmesine engel teşkil edecek bir uygunsuzluk tespit edilirse, eksikliğin giderilmesi için süre verilerek tamamlanması beklenir.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan kuruluşlar her yıl gözetim denetimine tabi tutulur. Belgenin geçerlik süresi ise üç yıldır. Bu sürenin sonunda belgenin yenilenmesi gerekmektedir.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.