ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) Tarafından hazırlanan yönetim sistemi standartlarının temel özelliği birbirleri ile ortak maddelerinin bulunması ve bu nedenle entegre olarak kurulup uygulanabilmeleridir. Bu nedenle ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı ile ISO 9001 kalite Yönetim Sistemi standardı entegre olarak kurulup uygulanabilecek yönetim sistemi standartlarıdır.

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemini hali hazırda bünyelerinde uygulamakta olan işletmeler, doğal olarak bu standartı belgelendirmek ve bu belgeyi sunmak isterler. Standartın gerektirdiği prensipleri uygulayan işletme bir belgelendirme kuruluşuna müracaat edilerek, ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi talep edilebilir.

Öncelikle işletmenin kullandığı sistemin dosyaları hazırlanır, daha sonra seçilen belgelendirme firmasından alınan başvuru formu doldurularak süreç başlatılır. Dokümanların bir kopyası denetçilere elden verilebileceği gibi, sistem üzerinde denetçilerin erişebileceği bir ortam da sağlanabilir. Denetçiler bu dokümanlar üzerinden ön çalışma başlatırlar. Dokümanlar kontrol edildikten ve olası eksikleri tamamlandıktan sonra denetçiler saha denetimi başlatırlar. İşletmenin ofis ve binalarında yapılan bu denetim önemlidir.

İşletmenin faaliyet içerisinde olduğu her nokta mümkün olduğu ölçüde yerinde gözlenir ve standartlar açısından bir eksik veya yanlış uygulama olup olmadığı ve faaliyetlerin hazırlanan dokümantasyon çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği kontrol edilir. Aslolan işletmenin ne ölçüde ISO 18513 standardına uygun faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesidir.

Belgelendirme kuruluşunun işletmeye ISO 18513 Belgesi vermesi için, denetçiler tarafından denetim çalışmaları sonunda hazırlanacak raporun sonucu önemlidir. Bu rapor sonucuna göre işletmeye belge verilir veya eksiklerini tamamlayarak yeniden başvuru yapması istenir.

Daha kapsamlı bilgi için iletişim adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan uzman ekibimize ulaşabilir, her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.