ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir


ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi yada bilinen diğer kısaltma adıyla SPICE tasarlanırken, farklı yazılım süreç değerlendirme metotları ve yöntemleri arasında ortak bir prensip kurmak hedeflenmiştir. Bu sayede değerlendirme sonuçları için ortak bir rapor elde edilmiş olacaktır.

Bir kuruluş, organizasyonunda bu sistemi kurarken, var olan süreçlerini iyileştirmek amacıyla öncelikle mevcut durumunu anlaması ve arkasından belli bir gereksinim setine uygunluğunu tespit etmesi gerekir. Nihayet iş yaptığı tedarikçi ve benzeri diğer kuruluşların süreçlerinin belli bir sözleşmeye uygun olup olmadığını belirlemesi gerekir. SPICE, kurum ve işletmeniz bünyesinde geliştirilen farklı yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yaygın olarak kullanılan bir standarttır ve özellikle yazılım elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, ve destek yeterliliğinin oluşturmak isteyen yazılım firmalarına önerilir.

SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek  yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş  yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.

ISO 15504 ’ün ilk prensibi, süreç yeteneğini ortaya çıkarmaktır. Yani süreçlerin mevcut ya da öngörülen iş hedeflerini karşılama durumunu tespit etmektir.

Bir diğer önemli prensibi de, yazılım ürünlerinin doğasından kaynaklanan güçlüklerin önüne geçmektir. Bu güçlükler soyut, değişebilir, ya da insana duyarlı olabilir. Ya da farklı uygulama alanlarından veya farklı teknolojilerin kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bir yazılım geliştirme süreci her zaman izlenebilir olamamaktadır. Çünkü yazılım çalışmalarında tasarım ve gerçekleştirme süreçleri tam olarak ayrılamıyabilir.

Yapılan bir araştırma gösteriyor ki, yazılım projelerinin sadece yüzde 32’si başarılı olarak sonuçlanmış. Yüzde 44’ü ise güçlükle tamamlanmış. Bu projelerin birçoğu maliyetini aşmış, birçoğu da zamanında tamamlanmamış ya da eksiklerle tamamlanabilmiş. Projelerin yüzde 24’ü ise başarısızlıkla sonuçlanmış. Proje ya teslim edilmeden iptal edilmiş ya da hiç kullanılmamış.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.