ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Standart Kapsamı Neleri İçerir


ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi iki temel konuyu kapsamaktadır:
Yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi
Yazılım süreçlerinin yeterliliklerinin belirlenmesi

Bir başka açıdan sistemin kapsamı şu şekilde açıklanabilir:

Yazılım satın alma
Yazılım geliştirme
İşletim süreci
Bakım ve destek süreçleri

Aynı zamanda planlama, yönetim, gerçekleştirme, denetim ve iyileştirme aracı olarak tanımlanan SPICE ya da ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi, hazır bir yazılım satın alınması veya kuruluşun bünyesinde geliştirilmesinden başlayarak bakım çalışmalarına kadar çok sayıda süreç içermektedir.

Bu süreç alanlarını beş grupta toplamak mümkündür:
Kuruluş ihtiyaçlarının toplanması, tespit edilmesi, yazılımın edinilmesi, satın alınması
Kuruluş bünyesinde bir yazılımın gerçekleştirilmesi ve bakımı
Yazılım ile ilgili dokümantasyonun hazırlanması, sistem tanımlamalarının yapılması, kalite güvence, doğrulama, geçerlilik, gözden geçirme, denetleme ve sorun giderme sistemlerinin kurulması
Kuruluş bünyesinde proje yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi ve benzeri sistemlerin kurulması
Kurumsal yapıya uygunluk, süreç iyileştirme, insan kaynakları, bilgisayar altyapı, ölçümleme ve yeniden kullanım süreçlerinin tasarlanması
Kısaca ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi’nin iki boyutu bulunmaktadır. Birinci boyut süreç boyutudur, diğer boyut ise süreçlerin yetenek boyutudur.

Süreç yeteneği bir yazılım sürecinin, var olan veya öngörülen iş hedeflerini ne kadar karşıladığının göstergesidir ve süreç yeteneği altı boyutta ölçülmektedir:
0: Eksik veya tamamlanmamış düzey
1: Yapılan düzey
2: Yönetilen düzey
3: Kurumsallaşmış düzey
4: Öngürülebilen, ölçülen düzey
5: Sürekli iyileşen düzeyRandevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.