ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Nedir


ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi bilgi teknolojisi süreç değerlendirme olarak ifade edilebilir.SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesi olarak ifade edilebilir. ISO ve IEC kurumlaraı tarafından ortak geliştirilen bir standarttır.

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi, kurum ve işletmeniz bünyesinde geliştirilen farklı yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi ve Yönetilmesi için yaygın olarak kullanılan bir standarttır ve özellikle Yazılım elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, ve destek yeterliliğinin oluşturmak isteyen yazılım firmalarına önerilir.

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sisteminin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek  yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş  yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.

Bu standardın kurulması ve çalıştırılması sayesinde, şirketlerin ayrı bir denetim şirketi tarafından denetlenmesine gerek kalmamaktadır.
Yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirlemek için hazırlanan SPICE, belgelendirme amacı taşımamaktadır. Ancak ülkemizde ilk defa 2010 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından bir teknoloji firması denetlenmiş ve ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgesi verilmiştir.

Türk Standartlar Enstitüsü’nün, uluslararası SPICE denetimcisi belgesine sahip uzman bir ekibi bulunmakta ve SPICE eğitimleri, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları yaparak, ülkemizde yazılım kalitesinin yükselmesi anlamında ciddi bir görev yerine getirmektedir.
Bugün 45 ülkede SPICE değerlendirmesi yapılmaktadır ve en çok Avrupa, Japonya, Brezilya ve Avustralya’da belgelendirmeleri çalışmaları yaygın olarak yapılmaktadır.
Belgelendirme çalışmaları sadece yazılım sektöründe değil, otomotiv, havacılık, savunma, tıp ve servis yönetimi gibi farklı sektörlerde de yapılmaktadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.