ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Faydaları Nelerdir


Bu standart bilgi teknolojisi süreç değerlendirme olarak ifade edilebilir. SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesi olarak ifade edilebilir. ISO ve IEC kurumlaraı tarafından ortak geliştirilen bir standarttır.

Yazılım geliştirme süreçleri, bir dizi faaliyet gerektiren bir süreçler karmasıdır. Bir yazılım projesi ortaya konulduğunda önce bir gereksinim analizi yapılacaktır. Arkasından yazılımın tasarım çalışması başlayacaktır. Sonra da yazılım gerçekleştirilecektir. Elbette bunu test süreçleri takip edecektir. Ama her yazılım, kurulum gereksinimlerine sahiptir. Konfigürasyon yönetimi, hem yazılımın tasarım ve gerçekleştirme süreçlerinde hem de test süreçlerinde devrede olacaktır. Yazılım kalite güvence süreçleri, bir yazılım proje yönetiminin ayrılmaz parçasıdır ve yazılım test çalışmaları ile yakından ilgilidir. Proje yönetiminin son adımında eğitim çalışmaları olacaktır. Nihayet proje tamamlanıp uygulamaya alınacaktır.
Bütün bu süreçlerin değerlendirilmesi ise süreç iyileştirme ihtiyacını ortaya çıkarır ve süreç yeteneğini belirler. Süreç yeteneğinin belirlenmesi ise süreç iyileştirme faliyetlerini motive eder. O zaman süreç değerlendirme, bir anlamda hedefin ne olduğunu, hedefe göre hangi noktada olunduğunu ve hedefe doğru ilerleme olup olmadığını belirleyen bir faaliyettir.

ISO 15504 Spice belgesini almak isteyen kuruluşlar ISO 15504 Spice standardları genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık Hizmeti almalı ve TSE denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden sonra ISO 15504 Spice belgesine sahip olabilirler.

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sisteminin yararları şu şekilde özetlenebilir: 

Bir kuruluşun, süreçlerini iyileştirebilmek için mevcut süreçlerinin durumunu anlaması
Bir kuruluşun, mevcut süreçlerinin, belli bir standarda uygun olup olmadığının belirlemesi
ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi’nin yararları şunlardır:
Kuruluşun yazılım süreçlerinde standart bir yapının kurulmasına imkan verir.
Yazılım kalitesinin değerlendirilmesi, yeteneğinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi bakımından bir düzen kurulmasını sağlar.
Yazılım kalitesinin gelişmesini ölçmeye yönelik bir yapı kurulur.
Kuruluşta sürekli iyileşme kültürünü yerleştirir ve bu kültürün devam ettirilmesi için gerekli adımların atılmasını destekler.
Kuruluşun temel faaliyet alanındaki iş hedeflerini karşılayacak süreçlerin mühendislik yaklaşımı ile düzenlenmesini sağlar.
Kuruluşun kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını destekler.
Her türlü uygulama alanları ve çeşitli büyüklükteki kuruluşlar için uygulanabilir.
Kuruluşlar arasında daha somut bir karşılaştırma yapılmasına olanak tanır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.