ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgesi’ni Kimler Alabilir


ISO/IEC 15504 Standardı, Yazılım süreçlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarddır. ULuslararası Standardizasyon Kurumu ve Uluslararası Elektronik Komisyonu (IEC) tarafından ortak oluşturulmuş bir standarddır. Yazılım mühendislerinin yazılım süreçlerini daha kolay ele alabilmesi sürdürülebilirliği temel alan bir standarttır.

ISO 15504 Spice Belgesi(ya da CMMI Belgesi) modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.

ISO 15504 Spice belgesini almak isteyen kuruluşlar ISO 15504 Spice standardları genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık Hizmeti almalı ve TSE denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden sonra ISO 15504 Spice belgesine sahip olabilirler.

Standard ilk olarak 1993 yılında Yazılım Süreç İyileştirme Modeli olarak kullanılmıştır. Daha sonra ise Yazılım Süreç İyileştirme Ve Yetenek Değerlendirme İngilizce kelimelerin kıslatmasıyla oluşan SPICE olarak adlandırıldı. Bu standart bilgi teknolojisi süreç değerlendirme olarak ifade edilebilir. SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesi olarak ifade edilebilir. ISO ve IEC kurumlaraı tarafından ortak geliştirilen bir standarttır. 

Organizasyonlarında ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi’ni kuran ve çalıştıran şirketler, aynı zamanda bu sistemin belgesini de alabilirler. Neticede bu sistemi kurmakla,
Şirket kendi öz değerlendirmesini yapmış olmaktadır.
Sistemin iki temel niteliği olan süreç iyileştirme ve süreç yeteneğini belirleme çalışmalarına taban oluşturmuş olmaktadır.
Değerlendirilen süreçlerin yapılan iş ile bağlantısı ve uygunluğu dikkate alınmış olmaktadır.
Süreçler ölçümlenmiş ve değerlendirilmiş olmaktadır.
Süreçlerin kendi hedefini karşılama yeteneği tespit edilmiş olmaktadır.

Bu özellikler dikkate alındığında ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi, bütün uygulama alanları ve her büyüklükte kuruluş için uygulanabilir durumdadır.
Genel anlamda bir ürünü veya hizmeti üretmek ve devam ettirmek için izlenen sürecin kalitesi, o ürün veya hizmetin kalitesini de doğrudan etkileyecektir. Bunu dikkat alan kuruluşlar için ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi’ni kurmak ve çalıştırmak o kuruluşları her zaman rakiplerinden bir adım öne çıkaracaktır.

Bugünlerde bir taraftan teknokentler diğer taraftan firma sayıları, iş gücü, deneyim ve sermaye artmakta, bu da ülkemizin rekabet gücünü yükseltmektedir. Böyle olunca bu alandaki kuruluşlar için hızlı büyümek ve bunu kalıcı ve sürdürülebilir kılmak önem kazanmaktadır. Bu durum her boyuttaki kuruluş için Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgesi’ne sahip olmayı önemli kılmaktadır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.