ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgesi Nedir


Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO 15504 Spice Belgesi(ya da CMMI Belgesi) yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI 2 veya 3’ncü seviye olmaları şartının aranması öngörülmektedir. 

Bu standart bilgi teknolojisi süreç değerlendirme olarak ifade edilebilir.SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesi olarak ifade edilebilir. ISO ve IEC kurumlaraı tarafından ortak geliştirilen bir standarttır. 

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgesi, Kurum ve İşletmeniz bünyesinde geliştirilen farklı yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi ve Yönetilmesi için yaygın olarak kullanılan bir standarttır ve yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgesi, Özellikle Yazılım elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, ve destek yeterliliğinin oluşturmak isteyen yazılım firmalarına önerilir.

ISO 15504 Spice Belgesi(ya da CMMI Belgesi) modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.

ISO 15504 standardı belgelendirme çalışmaları ağırlıklı olarak yazılım sektöründe yapılmaktadır ancak bunun yanında, otomotiv, havacılık, savunma, tıp ve servis yönetimi gibi farklı sektörlerde de belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.
1995 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından birlikte geliştirilen bu standart, yazılım süreç değerlendirmesi için bir çerçeve hazırlar. Süreç yeteneğini ölçümleyen altı düzey vardır: tamamlanmamış düzey, yapılan düzey, yönetilen düzey, kurulmuş düzey, öngörülebilen düzey ve sürekli iyileşen düzey.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.