ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır


ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek  yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş  yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler. Yazılım geliştirme, işletme, iyileştirme ve destek vermeyi hedefleyen her yazılım kuruluşu, ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgesi’ni alabilir.

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi Belgelesini almak isteyen firmalar, önce bir belgelendirme kuruluşuna gitmek zorundadırlar. Belgelendirme kuruluşu seçimi yapıldıktan sonra da buradan alınacak başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu noktadan itibaren belgelendirme çalışmaları, seçilen belgelendirme kuruluşu tarafından başlatılacaktır.

Bu çalışma iki bölümde gerçekleştirilecektir. Birinci bölümde belgelendirme kuruluşu, firmada ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi kurulurken hazırlanmış olan dokümanlar üzerinden bir inceleme çalışması yapacaktır. Bu çalışmada eksikler görülmüşse firmaya haber verilecek ve tamamlanması istenecektir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise firmanın çalışma ortamına gidilecek ve firmanın faaliyetleri yerinde gözlenecektir. Bu çalışmada firmanın, istenen standarda ne kadar uygun çalıştığına bakılacaktır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.