ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir


ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi, atmosfer, karbon dioksit ve diğer sera gazlarını kapsamaktadır. Sanayi inkilabı ile beraber, insan çalışmalarının neticesinde bu gazların emisyonlarında devamlı şekilde yükselme yaşanmıştır. Atmosferde tabakasında bulunan bu değişikliğin ardından daha fazla miktarda ısı atmosfer tabakasında tutulmakta ve doğal bir sera etkisi oluşturmakta ve küresel bakımdan ortalama sıcaklık her geçen zaman biraz daha yükselerek buzulların erimesi gibi gelecek zamanda geri dönüşsüz ağır değişmelere neden olacaktır.

İlkim değişikliği ismi verilen bu olaylar zamanımızda ülkelerin, hükümetlerin, iş dünyasının ve insanlığın yaşanabilir bir dünyanın önünde bulunan en önemli engellerden biri şeklinde karşılaşmaktayız. Özellikle büyük sanayi şirketleri, gelecekte de piyasada var olabilmek ve rekabetlerini sürdürebilmek için, uluslararası ve ulusal iklim değişikliği politikalarını bilmek, bunlara hazırlıklı olmak ve sera gazı risklerini yönetmek zorundadır.

Sistemin genel prensipleri şu şekilde belirtilebilir :

Doğruluk
Şirketler, sera gazı emisyonlarının tespit edilmesinde sistematik veya kasıtlı hatalar olmasını engellemek ve mümkün olduğu ölçüde hata kaynaklarını belirlemek ve azaltmak zorundadır. Sera gazı emisyon hesaplamaları ve ölçümlemeleri, olabilecek en yüksek doğrulukta olmak zorundadır.
Eksiksizlik
Sera gazlarının izlenmesi ve raporlanması eksiksiz yapılmak zorundadır. Şirketler, faaliyetleri ile ilgili olarak bütün sera gazları için, tüm emisyonları, mükerrer ve eksiklik olamadan açıklamak zorundadır. Aynı zamanda şirketler her türlü veri kaybını engellemek için gerekli önlemleri almak zorundadır.
Tutarlılık, şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik
Şirketler, izleme ve raporlama faaliyetlerini, her zaman tutarlı ve karşılaştırılabilir esaslar içinde yapmak zorundadır. Her zaman aynı izleme yöntemlerini ve veri gruplarını kullanmak zorundadır.
İzleme ve raporlama yönteminin bütünlüğü
Şirketler, raporlanacak emisyon verilerinde bütünlüğü sağlamak için, uygun izleme yöntemlerini kullanarak emisyonları tespit eder. Bilgilerin tarafsız bir şekilde seçilmesi ve sunulması gerekir. Hesaplamalar güvenilir ve dengeli olmak zorundadır. İzleme yöntemi seçilirken hedef, en yüksek doğruluk olmalıdır.
Sürekli gelişim
Şirketler, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi sürekli gelişim içinde olmak zorundadır.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.