ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Standart Kapsamı Neleri İçerir


ISO 14064-1, Sera gazı envanterlerinin kuruluş veya şirket seviyesinde tasarımlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu standard, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içerir. Bu standart ayrıca, doğrulama faaliyetleri için envanter kalite yönetimi, rapor etme, iç tetkik ve kuruluşun sorumluluklarına ilişkin şartları ve kılavuzu içerir. Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmasının firma düzeyinde hesaplanması ve raporlanmasına ilişkin kılavuz ve özellikler standardı firma düzeyinde hazırlanacak sera gazı envanterlerine ilişkin bir rehber görevi üstlenmektedir. Faaliyetlerin oluşturacağı sera gazı envanterinde ihtiyaç duyulanları ve bulunan kuralları sunmaktadır.

ISO 14064-2, Sera gazı emisyonlarını azaltmak veya sera gazı uzaklaştırılmalarını artırmak için özel olarak tasarımlanmış sera gazı projelerine veya projeye dayalı faaliyetlere odaklanmaktadır. ISO 14064-2, projenin temel senaryolarını belirlemek ve bu temel senaryolara göre projenin performansını izlemek, değerlendirmek ve rapor etmek için ilkeleri ve şartları içermekte ve geçerli kılınacak ve doğrulanacak sera gazı projeleri için bir temel oluşturmaktadır. Sera gazı emisyon indirgenmelerinin yada uzaklaştırma iyileştirmelerinin hesaplanması, izlenmesi ve raporlaması uygulamaları için kılavuz ve özellikler standardı ise proje düzeyinde hazırlanacak sera gazı envanterlerine ilişkin bir kılavuz görevindedir. TS İso 14064-2 standardı sera gazı emisyon indirgemeleri yada uzaklaştırma iyileştirmeleri için oluşturulmuş projeler için ihtiyaç duyulanları ve kuralları sağlamayı hedeflemektedir.

ISO 14064-3, Sera gazı envanterlerini doğrulama ve sera gazı projelerini geçerli kılma veya doğrulama için ilkelere ve gereklere dair ayrıntılı bilgi verir. Bu standart, sera gazına ilişkin geçerli kılma veya doğrulama sürecini tarif eder, geçerli kılma veya doğrulama planlaması, değerlendirme işlemleri ve kuruluşun veya projenin sera gazı beyanlarının değerlendirmesi gibi bileşenleri belirtir.

Her üç alt standardın uygulanması ile, standartları belirlenmiş yaklaşım ve prensipler kullanılarak, emisyonlar doğru hesaplanacak, sera gazı emisyonları stratejik olarak ve etkin bir şekilde yönetilecek, sera gazı projelerinin uygulanması ve geliştirilmesi için kolaylık sağlanmış olacaktır. Sera gazı hesaplama ve raporlamalarında tutarlılık ve şeffaflık artacaktır. Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.