ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Nedir


İklim değişikliğinin hem insanlar hem de doğal sistem üzerinde etkisi bulunmakta ve kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerinde önemli değişikliklere sebep olabilmektedir. Buna karşılık, dünya atmosferindeki sera gazı derişimlerinin sınırlandırılması için uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Sera gazına yönelik bu tür tedbirler, sera gazı emisyonlarının ve/veya uzaklaştırılmalarının hesaplanmasına, izlenmesine, rapor edilmesine ve doğrulanmasına dayanmaktadır. Sera etkisine yol açan gazların salınımını kontrol altında tutmak için, zaman zaman çeşitli iyileştirme organizasyonları yapılıyor. Sera gazı salınımı için, uluslararası protokoller kapsamında sınır değerler tespit ediliyor. Sanayi şirketleri arasında sera gazı salınım hakkı konusunda ticaret yapılıyor.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standardı, dünyamızı güneşin zarar teşkil eden etkilerinden muhafaza eden ve yaşanacak bir alan meydana getiren atmosfer, karbon dioksit ve diğer sera gazlarını kapsamaktadır. Yaşanan sanayi inkilabı ile beraber, insan çalışmalarının neticesinde bu gazların emisyonlarında devamlı şekilde yükselme yaşanmıştır. Atmosferde tabakasında bulunan bu değişikliğin ardından daha fazla miktarda ısı atmosfer tabakasında tutulmakta ve doğal bir sera etkisi oluşturmakta ve küresel bakımdan ortalama sıcaklık her geçen zaman biraz daha yükselerek buzulların erimesi gibi gelecek zamanda geri dönüşsüz ağır değişmelere neden olacaktır. İlkim değişikliği ismi verilen bu olaylar zamanımızda ülkelerin, hükümetlerin, iş dünyasının ve insanlığın yaşanabilir bir dünyanın önünde bulunan en önemli engellerden biri şeklinde karşılaşmaktayız.

ISO 14064 standardı üç bölümden oluşmaktadır:

- Organizasyonun tasarımı ve gelişimi için özel gereklilikler ya da sera gazı envanterleri mevcudiyet durumu
- Sera gazı projeleri emisyon azaltımı ve sökme artırımı oran belirleme, izleme ve raporlama ayrıntı bilgileri
- Sera gazı bilgi onayı ve denetimi oluşturulması için gereklilik ve önerileri ortaya koyar 

Diğer taraftan sera gazı salınımlarının kontrol altında tutulması için yasal düzenlemeler de yapılmaktadır. Örneğin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yakın zamanda, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik çıkarmıştır. Bu yönetmelik, ekinde verdiği listede yeralan faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. Bu yönetmeliğin arkasından çıkarılan sera gazı emisyonlarının doğrulanması ve doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesi hakkındaki tebliğde de aynı uygulama esasları gösterilmiştir.

Bu yasal düzenlemeler, aslında ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartlarını esas almıştır.
Bu standartların amacı genel olarak şu şekildedir:
Sera gazlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda tutarlılığın ve şeffaflığın artırılması.
Sera gazı ile ilgili tutarlı projelerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi.
Sera gazı miktarı konusunda çevresel güvenin oluşturulması.
Şirketlerin sera gazı ile ilişkili sorumlulukları, varlıkları ve risklerini tespit etmeleri.
Sera gazı ticaretinin daha kolay olması.
İklimde yaşanan değişmelere karşı kamu oyunun giderek artan ilgisine karşı iş dünyasında aksiyonu oluşturacak ülkeler arası bir standart noksanlığı
Sera gazlarını ölçme, doğrulama ve raporlama hedefleri amaçlayan bir standart oluşturmak,
Teknik bakımdan sıkı ama politik olarak yansız bir standardın oluşturulmasıRandevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.