ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur


Ülkemizde sera gaz salınımlarının takip edilmesi, raporlanması ve doğrulanması, 25 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında izlenmektedir. Ülkeler arası standartlar organizasyonu (Iso)’ nca 2002 senesinde çalışmalarına başlanılan ve 2006’da yayımlanmış olan bu standartlar serisi gönüllülük esasına bağlı sera gazı indirgenmesini hedeflemektedir ve tarafsız bir politikası izlemektedir. TS İso 14064 standartlar serisi Türkiye’de Haziran 2007 yılında yayımlanmıştır.

ISO 14064 standardı üç bölümden oluşmaktadır:

Bölüm 1 - organizasyonun tasarımı ve gelişimi için özel gereklilikler ya da sera gazı envanterleri mevcudiyet durumu
Bölüm 2 - sera gazı projeleri emisyon azaltımı ve sökme artırımı oran belirleme, izleme ve raporlama ayrıntı bilgileri
Bölüm 3 - sera gazı bilgi onayı ve denetimi oluşturulması için gereklilik ve önerileri ortaya koyar 

Kuruluşunuz sera gazı salınımının denetlenmesi ve azaltılmasını desteklemek için ISO 14064 Böl. 1 ve Böl. 2 bazında denetlenir. Uluslararası standartlara bağlı olarak çalışmak piyasada güvenilirliğinizi artırır ve sizin çevre dostu bir şekilde faaliyet gösterdiğinizi ortaya koyar. Uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilecek olan denetimler değerlendirme ve raporlarınızın bağımsızlığını ortaya koyacaktır.

ISO 14064’ün, sera gazı envanterlerinin veya projelerinin değerlendirilmesi, izlenmesi, raporlanması ve geçerli olması veya doğrulanması için açıklık ve tutarlılık sağlayarak, kuruluşların, ülkelerin, proje sahiplerinin uluslararası fayda sağlaması beklenir.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.