ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi’ni Kimler Alabilir


ISO tarafından oluşturulan ve sera gazının azaltılması ya da uzaklaştırılması için şartları içeren standarttır. İklim değişikliklerine karşı sera gazlarını ölçme , doğrulama, raporlama amacı güden bir standarttır.

Yaşanan sanayi inkilabı ile beraber, insan çalışmalarının neticesinde bu gazların emisyonlarında devamlı şekilde yükselme yaşanmıştır. Atmosferde tabakasında bulunan bu değişikliğin ardından daha fazla miktarda ısı atmosfer tabakasında tutulmakta ve doğal bir sera etkisi oluşturmakta ve küresel bakımdan ortalama sıcaklık her geçen zaman biraz daha yükselerek buzulların erimesi gibi gelecek zamanda geri dönüşsüz ağır değişmelere neden olacaktır. İlkim değişikliği ismi verilen bu olaylar zamanımızda ülkelerin, hükümetlerin, iş dünyasının ve insanlığın yaşanabilir bir dünyanın önünde bulunan en önemli engellerden biri şeklinde karşılaşmaktayız.

Özellikle fosil yakıtların yakılması yoluyla atmosfere salınan sera gazlarının, birden fazla kaynağı vardır. İklimdeki olumsuz etkilere sahip insan faktöründen kaynaklanan bu emisyonların indirgenmesi toplumun hepsini ilgilendirmektedir. Bu nedenle, salınımların gözlenmesi ve indirgenmesine ilişkin birden fazla uygulama faaliyete konmuştur.

Bahsi geçen yönetmelik bazı şirketleri, gerekli önlemlerin alınması konusunda zorlamaktadır. Ancak bu yönde zorlanan firmalar olsun zorlanmayan firmalar olsun, genelde sera etkisi açısından olumsuz faaliyetleri olan şirketler, ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi’ni kurmaya yönelmektedir.
Bu durumda genel bir çerçeveden bakarsak, karbon ayak izlerini izlemek ve raporlamak isteyen her kuruluş bu sisteme ihtiyaç duymaktadır. Karbon ayak izi, karbondioksit cinsinden ölçülen bir değerdir. Şirketin ürettiği sera gazı miktarı açısından, insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın bir ölçüsüdür.
Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.