ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi Nedir


ISO 14064 Standardı , sera gazı envanterlerinin kuruluş veya şirket seviyesinde tasarımlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu standart, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içerir. Bu standart ayrıca, doğrulama faaliyetleri için envanter kalite yönetimi, rapor etme, iç tetkik ve kuruluşun sorumluluklarına ilişkin şartları ve kılavuzu içerir.

EU ETS (AB Emisyon Ticareti Sistemi) tüm sektörlerde sera gazı emisyonlarını azaltmak için tasarlanmış ilk ve en yaygın uluslararası programdır. AB Üye Ülkelerine sınırlı bir kontenjan dahilinde emisyon alıp satma izni tanıyarak iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa Birliği politikasının temelini oluşturur. Emisyonlarınızı doğrulayıp raporlamak için bizimle işbirliği yapın ve uyumla güvenilirlik kazanın.

ISO tarafından oluşturulan ve sera gazının azaltılması ya da uzaklaştırılması için şartları içeren standarttır. İklim değişikliklerine karşı sera gazlarını ölçme , doğrulama, raporlama amacı güden bir standarttır.

ISO 14064 standardı üç bölümden oluşmaktadır:

Bölüm 1 - organizasyonun tasarımı ve gelişimi için özel gereklilikler ya da sera gazı envanterleri mevcudiyet durumu
Bölüm 2 - sera gazı projeleri emisyon azaltımı ve sökme artırımı oran belirleme, izleme ve raporlama ayrıntı bilgileri
Bölüm 3: sera gazı bilgi onayı ve denetimi oluşturulması için gereklilik ve önerileri ortaya koyar (ve SGS benzeri denetleme organizasyonlarına uygulanabilir).

ISO 14064 standartlarının size sağlayacakları :

Sera gazı oranı belirlenmesi, izlenmesi, raporlaması ve azaltımı konularında tutarlılık, şeffaflık ve güvenilirlik gösterirsiniz.
Sera gazı ile ilgili sorumluluk, varlık ve risklerin tespiti ve yönetimi
Sera gazı izin ve kredilerinin ticaretinin yapılması
Benzer ve içerikleri aynı sera gazı şemalarının ya da programlarının tasarımının, geliştirilmesinin ve uygulanmasının desteklenmesi
Sera gazı emisyonlarının oranının belirlenmesi, yönetim ve raporlanması için sağlam dahili mekanizmaların geliştirilmesi
Paydaşlarla güvene dayanan ilişkiler kurmak
Şirket sera gazı yönetimi stratejileri geliştirilmesi ve uygunlanması ve gelecek için planların oluşturulmasına olanak tanır.
Sera gazı emisyonu azaltımı ve sera gazı emisyonu imhası performans ve sürecini izlenmesi olanağı tanır.Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.