ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir


ISO 14064 Standardı , sera gazı envanterlerinin kuruluş veya şirket seviyesinde tasarımlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu standart, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içerir. Bu standart ayrıca, doğrulama faaliyetleri için envanter kalite yönetimi, rapor etme, iç tetkik ve kuruluşun sorumluluklarına ilişkin şartları ve kılavuzu içerir.

ISO 14064 standardı, bir şirketin sera gazı emisyonlarının düzgün bir şekilde raporlanması, envanterlerinin çıkartılması, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ya da iyileştirme projeleri geliştirilmesi konusunda bir rehber olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 2006 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından çıkarılan bu standart, gönüllü olarak sera gazı düşümlerini amaçlamaktadır ve tarafsız duran bir politikaya sahiptir.

EU ETS (AB Emisyon Ticareti Sistemi) tüm sektörlerde sera gazı emisyonlarını azaltmak için tasarlanmış ilk ve en yaygın uluslararası programdır. AB Üye Ülkelerine sınırlı bir kontenjan dahilinde emisyon alıp satma izni tanıyarak iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa Birliği politikasının temelini oluşturur.

Özellikle fosil yakıtların yakılması yoluyla atmosfere salınan sera gazlarının, birden fazla kaynağı vardır. İklimdeki olumsuz etkilere sahip insan faktöründen kaynaklanan bu emisyonların indirgenmesi toplumun hepsini ilgilendirmektedir. Bu nedenle, salınımların gözlenmesi ve indirgenmesine ilişkin birden fazla uygulama faaliyete konmuştur.

İşletmelerinde ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi’ni kuran şirketler, doğal olarak bir de bu sistemin belgesini almak isterler. ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi’ni almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvuran şirketlerin sadece belgelendirme kuruluşundan temin edecekleri başvuru formunu doldurmaları yeterlidir. Bunun dışında bir de, sistem kurulurken hazırlanmış olan bütün dokümanların belgelendirme kuruluşuna açılması yeterlidir. Belge talep eden şirketlerin başka bir evrak sunmaları gerekmiyor. 

 Randevu veya kapsamlı bilgi için talep oluşturabilirsiniz.

Copyright © 2018 TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.